09-02-2018

Za finansiranje partija ove godine iz budžeta izdvojeno 5,98 miliona EUR.

Iz Agencije za sprječavanje korupcije su podsjetili da su Ministarstvo finansija, 23 opštine i dvije opštine u okviru Glavnog grada, shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, bili obavezni da do kraja januara donesu Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata.

Za finansiranje partija ove godine iz budžeta izdvojeno 5,98 miliona EUR. | Radio Televizija Budva

Nakon provjere na internet stranicama obaveznika, Agencija je konstatovala da su Odluku u propisanom roku donijeli i objavili Ministarstvo finansija, 14 opština i dvije opštine u okviru Glavnog grada.

Preostalih devet opština (Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Prijestonica Cetinje, Mojkovac, Petnjica, Plav, Rožaje i Ulcinj), koje nijesu usvojile budžet za ovu godinu, donijele su Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period januar-mart.