15-08-2015

Za godinu, 26 testiranja za utvrđivanje očinstva

Koliko muškaraca godišnje u Crnoj Gori zatraži utvrđivanje očinstva, ne postoje precizni podaci. Razlog je, između ostalog, i taj što je i dalje praksa da se analize rade u Beogradu, posebno kada se testira za lične potrebe.

Za godinu, 26 testiranja za utvrđivanje očinstva | Radio Televizija Budva

Od prošle godine, zahvaljujući ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji „DNA diagnostik centra“ iz Ohaja i Poliklinike „Filipović“ iz Podgorice mogućnost da se ta analiza uradi u privatnoj ustanovi postoji i u našoj zemlji.

Vlasnik Poliklinike, Mladen Filipović za Pobjedu je rekao da su za samo 12 mjeseci imali 26 testiranja za utvrđivanje očinstva i nekoliko uzorkovanja za utvrđivanje međusobne rodbinske veze.
„Testovi se mogu raditi nakon rođenja djeteta, u bilo kom uzrastu. Najjednostavnije utvrđivanje očinstva radi se tako što se uzme genetski materijal djeteta i pretpostavljenog oca. U svijetu, pa i kod nas, najčešće se za ove potrebe uzima bris unutrašnjeg dijela sluzokože usta. Često imamo pitanja da li se može uzeti uzorak iz kose, kože ili slično. Svaki dio našeg tijela ima ćelije u kojima se nalazi naš genetski materijal, pa se prema tome sve može koristiti za analizu gena. Međutim, najjednostavnija i najjeftinija analiza je iz pljuvačke, odnosno iz brisa usta, te se ona i koristi kada god je to moguće“, rekao je Filipović.

Prema njegovim riječima, upoređivanjem gena sa sigurnošću se dolazi do tačnih podataka, a kako kaže, matematički govoreći preciznost rezultataje 99,99999 odsto, to jest test je u potpunosti pouzdan.

Rezultati u ovoj Poliklinici dobijaju se najduže tri radne sedmice nakon uzorkovanja, a najčešće nakon 10 radnih dana.

„Cijena testiranja za lične potrebe je 350 eura. Kada se testiranje radi za potrebe suda cijena je veća za 25 odsto“, rekao je Filipović.