24-06-2020

Za podršku malim i srednjim preduzećima pet miliona eura

Mala i srednja preduzeća u Crnoj Gori iskoristiće pet miliona EUR kredita koji za Hipotekarnu banku obezbjeđuje Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) za dalje kreditiranje preduzeća ekonomski pogođenih pandemijom koronavirusa.


Foto: Hipotekarna banka

"To je prvi projekat koji će se potpisati u okviru EBRD koronavirus Paketa solidarnosti, koji je osmišljen i kreiran da odgovori na hitne kratkoročne finansijske potrebe postojećih klijenata Banke, nakon oštrog usporavanja ekonomskih aktivnosti", navodi se u saopštenju.

EBRD želi da kroz finansijsku i savjetodavnu podršku pomogne preduzećima koja su se nakon uvođenja javno-zdravstvenih mjera za sprječavanje širenja virusa suočila sa smanjenjem prometa i profitabilnosti, što je vodilo u odlaganje otplata i hitnu potrebu za likvidnošću.

"Očekuje se da će EBRD uložiti do 1,7 milijarde EUR u šest zapadno-balkanskih zemalja samo tokom ove godine", dodaje se u saopštenju.

Hipotekarna banka je, kako se navodi, dugogodišnji klijent EBRD-a i ta uspješna saradnja traje od 2012 godine.

"Hipotekarna banka je zauzela proaktivan pristup prema izazovima koje je pandemija donijela i u odgovorima na njih, obezbjeđujući fondove za pomoć svojim klijentima i podršku ekonomskom oporavku Crne Gore", dodaje se u saopštenju.

EBRD je vodeći investitor i u Crnoj Gori je finansirala 71 projekat u vrijednosti od 622 miliona EUR.


Izvor: MINA Business