13-01-2022

Za ulaganje u opremu i infrastrukturu SMŠ Danilo Kiš 425.000 eura

JU SMŠ "Danilo Kiš" u narednom periodu ima u planu da realizuje niz projekata, a jedan od prioritetnijih nosi naziv "Škola 21. vijeka".

Za ulaganje u opremu i infrastrukturu SMŠ Danilo Kiš 425.000 eura | Radio Televizija Budva

V.d. direktorice SMŠ "Danilo Kiš", Nada Purić kazala je za Polis da je projekat "Škola 21. vijeka", veoma značajan za školu koja već 30 godina nije rekonstruisana.

"To je projekat koji su pokrenuli Ivan Ivanović, Nina Medigović i Dijana Kostović i projekat koji je jako značajan za našu školu, a pored naše škole ovaj projekat dobila je i mašinska škola iz Podgorice", kazala je.

Projekat je regionalan, a podrazumijeva ulaganje u opremu i infrastrukturu.

"Ovim projektom ćemo opremiti jedan dio škole i omogućiti učenicima da stiču praktična znanja, koja će im pomoći da nakon završene srednje škole budu direktno uključeni na tržište rada", navela je.

Purić je istakla da je ovim projektom takođe planirano da se adaptira ogledni kompleks kabineta koji će namjenski biti korišćen za simulaciju rada ugostiteljsko turističkih objekata.

"Tu će se kroz praktičnu nastavu sticati znanja i iskustva iz informatike, računarstva, agencijskog i administrativnog psolovanja tako da će im to omogućiti pripremu za tržište rada. Osim toga biće adaptiran i opremeljen restoran, mada se on već i oprema dijelom od novca koji nam je Opština omogućila i na taj način će restoran biti povezan sa kuhinjom u kojoj naši učenici već neko vrijeme stiču isksutva iz gatsronomije. Planirano je da se ispred restorana napravi hotelska recepcija, a iznad restorana nekoliko učionca biće pretvoreno u amfiteatar koji će opet biti opremljen za edukaciju nastavnog kadra, medisjku psimenost i izvođenje oglednih časova putem interaktivnih metoda. Takođe biće tu i ogledne hotelske sobe i kabineti koji će poslužiti sticanju praktičnih iskustava", kazala je ona.

Za ovaj projekat izdvojeno je 425.000 eura, a relaizacija je planirana kroz naredne tri godine, zaključila je Purić.