31-08-2020

Za vlasnike kladionica i kazina takse milion eura niže

Uprava za igre na sreću postupila je na osnovu zaključka Vlade Crne Gore od 20. maja ove godine i utvrdila umanjenje fiksnog dijela naknade za priređivače kladioničarskih i kazino igara na sreću, piše Dan. Radi se o umanjenju dažbina za oko milion eura.To se može vidjeti u dokumentu objavljenom na sajtu Vlade pod nazivom “Informacija o umanjenju fiksnog dijela koncesione naknade za vrijeme mirovanja prava i obaveza iz ugovora o koncesiji kumulativno i po koncesionarima“.

“Uprava za igre na sreću sprovela je postupak i donijela rješenja kojima je izvršeno navedeno umanjenje za svakog pojedinačnog koncesionara i na navedena rješenja nije bilo izjavljenih žalbi tako da su ona konačna i pravosnažna. Zakon o igrama na sreću propisuje da se za priređivanje posebnih igara na sreću plaća koncesiona naknada koja se sastoji iz fiksnog i varijabilnog dijela. Članom 42 navedenog zakona propisano je da je godišnja fiksna naknada po jednom kazinu iznosi 50.000 eura i da se uplaćuje do kraja decembra tekuće za narednu godinu.

Članom 54 istog zakona, propisano je da fiksni dio koncesione naknade za priređivanje kladioničkih igara iznosi 500 eura mjesečno po kladionici, dok je članom 61 propisano da se za priređivanje igara na sreću u automat klubu koncesionar plaća mjesečno u iznosu od 50 eura po automatu (automat klub mora imati najmanje 10 automata za igre na sreću)”, piše između ostalog u informaciji.

Dodaje se da je varijabilni dio koncesione naknade uslovljen mjesečnim prihodima od igara na sreću.

“Kako je bio obustavljen radu svim objektima igara na sreću, nema ni varijabilnog dijela koncesione naknade za priređivanje posebnih igara na sreću kladioničkih igara, igara na sreću na automatima i kazinskih igara na sreću, za vrijeme trajanja privremenih mjera. U periodu od 15. marta 2020. godine do 4. maja 2020. godine, broj aktivnih priređivača koji priređuju posebne igare na sreću kladioničke igre je 19, dok je za isti period broj aktivnih priređivača koji priređuju posebne igre na sreću na automatima 24.

U periodu od 15. marta 2020. godine do 19. maja 2020. godine, broj aktivnih priređivača koji priređuju posebne igre na sreću u kazinima je pet. Napominjemo da imamo priređivača koji priređuju više vrsta igara na sreću. Shodno tome, Uprava za igre na sreću utvrdila je umanjenje fiksnog dijela koncesione naknade u ukupnom iznosu od 1.028.897 eura, i to za priređivače posebnih igara na sreću kladioničkih igara u iznosu od 813.126 eura, za priređivače posebnih igara na sreću na automatima u iznosu od 172.088 eura i za priređivače posebnih igara na sreću u kazinima u iznosu od 43.682 eura”, piše, između ostalog, u Vladinom dokumentu.

Između ostalih evidentirano je umanjenje od 8.736 eura za “Kazino Avala“, koji se povezuje sa Alekperom Ismailovim, sinom kontroverznog azerbejdžanskog biznismena Telmana Ismailova.

Umanjena je naknada i za kompaniju “Džek pot”, biznismena Branislava Brana Mićunovića i Save Grbovića, u iznosu od 26.209 eura.

Uprava za igre na sreću izračunala je da je firma “Vezuv” imala u martu 348, aprilu 346 i maju 344 aktivna ugovora o koncesiji za priređivanje posebnih igara na sreću kladioničkih igara i 10 aktivnih ugovora o koncesiji za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima na ukupno 212 automata, devet elektronskih ruleta sa 60 igračkih mjesta.

“Uprava za igre na sreću je utvrdila umanjenje fiksnog dijela koncesione naknade (za kompaniju ,,Vezuv“) po osnovu posebnih igara na sreću- kladioničkih igara u iznosu od 278.695 eura i po osnovu posebnih igara na sreću na automatima 21.935 eura”, piše između ostalog u vladinom dokumentu.
Izvor: Dan