22-09-2022

Zajednički koncert muzičkih škola i Muzičke akademije

U petak 23. septembra 2022. u 20h na velikoj sceni Muzičkog centra Crne Gore održaće se zajednički koncert muzičkih škola i Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore, na kojem će se predstaviti i ŠOMO Budva.Zajednički koncert ima za cilj da promoviše talentovane đake iz svih gradova Crne Gore, na svim stupnjevima obrazovanja, osnovna škola, srednja i Muzička akademija.

Na koncertu će nastupiti učenici iz ŠOMBO Ulcinj, ŠOMO "Petar II Petrović Njegoš" Bar, ŠOMO Budva, ŠOMO "Savo Popović" Cetinje, MŠ Tivat, ŠOSMO "Vida Matjan" Kotor, ŠOMO Herceg Novi, ŠOSMO "Dara Čokorilo" Nikšić, ŠOMO Kolašin, ŠOMO Bijelo Polje, ŠOMO Berane, ŠOMO Pljevlja, UŠOSMOT "Andre Navara" i UŠMB "Vasa Pavić" iz Podgorice i Muzička akademija Cetinje.