08-02-2018

Zaposleni u Pogrebnim uslugama traže poništenje odluke o umanjenju zarada

Zaposleni u d.o.o Pogrebne usluge Budva obratili su se javnosti zbog više istupa njihovog direktora koji je, kako tvrde, pokušao opravdati odluku o umanjenju zarada na, za javnost nejasan način.

Zaposleni u Pogrebnim uslugama traže poništenje odluke o umanjenju zarada | Radio Televizija Budva

Kako kažu zaposleni, u svom obraćanju v.d. direktora Joko Popović je selektivnim prikazivanjem podataka dao iskrivljenu sliku stanja u preduzeću.

Nije tačna informacija da su plate u ovom predzeću bile enormne, tvrde zaposleni u Pogrebnim uslugama, već su bile i niže u odnosu na primanja u drugim javnim preduzećima u Budvi.

Oni demantuju tvrdnju da je račun prilikom preuzimanja dužnosti novog menadžmenta bio blokiran, kao i da je tada bilo slobodno 13 grobnih mjesta, koja su popunjena u drugoj polovini godine, te su se građani morali sami snalaziti.

"Zaposleni u ovom preduzeću su suočeni sa značajnim umanjnjenjem plata od 20%, i najavom za dodatnih 23% umanjenja u ovoj godini. Posebno naglašavamo da su zarade umanjene samo zaposlenima, dok su u menadžmentu plate ostale iste", kazao je predstavnik zaposlenih d.o.o. "Pogrebne usluge Budva", Rajko Kuzman.

Zaposleni u ovom preduzeću kažu da oni mogu da namire svoje zarade od ostvarene dobiti, ali ne i teret zarada dva direktora i članova odbora direktora, kojih je 5 na 12 zaposlenih, što znači jedan član odbora na svaka dva zaposlena.

Oni zahtijevaju da menadžment preduzeća stavi van snage donešenu odluku o umanjenju zarada i daju predlog izlaska iz nastale situacije jer ovo preduzeće ne može obezbijediti samostalno finansiranje

Iako je djelatnost ovog preduzeća specifična, zaposleni kažu da građani nisu imali primjedbe na njihov rad.

Zahtijevaju još jednom od menadžmenta i Osnivača, da u dogovoru sa predstavnicima zaposlenih iznađu rješenje za nastalu situaciju, jer samo uspostavljanjem iskrenog i na argumentima zasnovanog dijaloga omogućilo bi rješavanje nezavidnog socio-ekonomskog položaja zaposlenih, poručuju iz Pogrebnih usluga.

Oni dodaju da ukoliko se ne nađe rješenje, zaposleni će zatražiti zaštitu njihovih zakonom garantovanih prava koristeći zakonom dozvoljena sredstva.