06-05-2021

Zenović: Školj zaštititi kao prirodno dobro

Član OO Demokrata Budva, Đorđe Zenović ocijenio je da je sada trenutak da se ka Vladi Crne Gore uputi inicijativa da se ostrvo Sveti Nikola zaštiti kao prirodno dobro i uređeno izletište na koje će se ponovo vratiti lopatari i druge životinjske vrste.


Foto: IG/@geevestakesphotos

“DPS Vlada je 2018. godine u Prostornom planu posebne namjene za priobalno područje na Školju predvidjela izgradnju objekata sa oko 500 ležajeva, što je veličina hotela Splendid u Bečićima. Predviđena je i izgradnja marine sa oko 50 vezova za čamce i jahte. Međutim, cijelo ostrvo šrafirano je kao turistička zona u kojoj će se građevinska područja odrediti detaljnim planom, pa se iz raspoloživih grafičkih skica i teksta plana ne može znati na kom dijelu će se graditi i na čijim parcelama i na osnovu kojih urbanističkih parametara”, naveo je Zenović.

Iste godine, podsjeća on, pokrenuto je potpisivanje peticije za brisanje sadržaja za gradnju.

“Inicijativu je podržalo tadašnje rukovodstvo Opštine. Sakupljeno je preko 5000 potpisa i ona je upućena Vladi CG i nikada nije postupano po njoj. Sada je trenutak da se revitalizuje ista takva inicijativa ka novoj Vladi i za očekivati je da će prihvatiti stav Budvana da se ostrvo zaštiti kao prirodno dobro i nadam se uređeno izletište na kome ćemo ponovo vratiti i lopatare i druge životinjske vrste”, istakao je član budvanskih Demokrata.

Mještani vezali Školj za Budvu da ne "otplovi"

Ostrvo Sveti Nikola (Školj) je najveće ostrvo na crnogorskom primorju. Ostrvo se prostire na 47 hektara površine u dužini na oko dva kilometra. Okruženo je uređenim i divljim plažama i uvalama, te je zbog svojih prirodnih svojstava služilo Budvanima i turistima kao izletište.

“Ono predstavlja i prirodni rezervat i na njemu su 60-tih godina sa Briona, uz dozvolu Josipa Broza Tita, lovci doselili dva para jelena lopatara, mužjaka i ženke, koji su se vremenom namnožili do 30 kapitalnih primjeraka. Osim jelena, na ostrvu su se nastanili i mufloni, fazani i zečevi koji su poslijednjih 15 godina, otkada je počela divlja gradnja i krivolov na ovoj zelenoj oazi, praktično istrijebljeni”, naveo je Zenović.


M.S.