09-05-2014

„Život drvenih barki“ Maje Đurić u Tivtu

U Zbrici pomorskog nasljeđa (Porto Montenegro) u Tivtu u toku je izložba umjetničkih fotografija Maje Đurić, pod nazivom „Život drvenih barki“.

„Život drvenih barki“ Maje Đurić u Tivtu | Radio Televizija Budva

Izložba je posvećena očuvanju maritimnog nasljeđa Crne Gore. Osim fotografija najljepših i najstarijih barki uronjenih u mandraće i najljepše pejzaže Boke postavka obuhvata i portrete vlasnika sa storijama o generacijama koje se ponose ovim plovilima.

Maja Đurić je umjetnički fotograf. Doktorirala je na teoriji kulture, a predaje fotografiju, istoriju fotografije i istoriju umjetnosti na nekoliko fakulteta u Crnoj Gori. Ovo je njena 13. samostalna izložba.