20-04-2016

Obilježavanje Dana Planete Zemlje

Dan Planete Zemlje obilježava se ekološkim akcijama svakog 22. aprila. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore već tradicionalno, u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama, školama i drugim ustanovama organizuje akcije čišćenja i uređenja morskog dobra.

Obilježavanje Dana Planete Zemlje | Radio Televizija Budva

Putem Poziva, za obilježavanje "Dana planete Zemlje" ove godine, odabrane su sledeće akcije:

U opštini Budva, u četvrtak 21. aprila, sa početkom u 10:00 časova, Javno preduzeće će u saradnji sa NVO „Green Net – Zelena mreža“ sprovesti akciju čišćenja i uređenja prostora u blizini "Vile Manojlovića" tj. plaže i njeno zaleđe, čišćenje staze, uređenje javnog mobilijara. Pored ovih aktivnosti, djeca iz vrtića "Ljubica Jovanović Maše" će izvesti kratak skeč na temu očuvanja Planete Zemlje, nakon čega će svojim likovnim radovima prenijeti poruku odraslima kako treba čuvati našu obalu i naše more. U ovoj akciji učestvovaće volonteri NVO "Green Net", radnici Javnog komunalnog preduzeća Budva, učenici OŠ "Stefan Mitrov Ljubiša", djeca vrtića "Ljubica Jovanović Maše", aktivisti fitness studia "Positive", službenici JU "Grad Teatar Budva", kao i ostali građani i turisti dobre volje.

U opštini Ulcinj, u srijedu 20. aprila, u 10:00 časova, JP "Morsko dobro" će, u saradnji sa NVO „Zeleni Korak", realizovati akciju čišćenja zaleđa plaže "Lux" i "Imperijal" ka istočnom dijelu Velike plaže. U akciji će učestvovati volonteri neladine organizacije "Zeleni korak", NVO "RDA-UBA" Ulcinj, i NVO "Pro Agro" Ulcinj.

U opštini Bar, u saradnji sa Izviđačkim odredom „24. novembar“, u petak 22. aprila, sa početkom u 09:00 časova, će se organizovati čišćenje plaže na potezu od Gradske Marine do ušća rijeke Željeznice u more. Sakupljeni otpad će se selektivno odlagati u plastičnim kesama i deponovati na za to predviđeno mjesto. Paralelno sa ovom akcijom, planirana je i akcija sadnje palmi u zaleđu. U akciji će učestvovati djeca iz Osnovnih i Srednjih škola iz Bara, Mjesne zajednice Bar I i II, Mjesna zajednica Šušanj, Javno preduzeće Komunalne djelatnosti, volonteri NVO „Ribari“, NVO „Proeko“, Savez izviđača Crne Gore, NVO „Info Sport CG“, NVO „Povjerenje“, NVO „Adrija“, predškolska ustanova „Svetionik“, itd. Ova akcija je sastavni dio šire akcije „Za još ljepše obale“ koju organizujemo u saradnji sa TO Bar, a koja ima za cilj podizanje svijesti o zaštiti životne sredine sa posebnim akcentom na obalu.

U opštini Kotor, u petak 22. aprila, sa početkom u 10:00 časova, JP "Morsko dobro" će u saradnji sa NVO „Eko Centar Delfin“ realizovati akciju čišćenja priobalnog područja mjesne zajednice Risan. Na ovom potezu planira se zasaditi i 10 sadnica ukrasnog bilja, te će se održati radionica na temu „Održivo upravljanje otpadom - reciklaža“. Pored volontera NVO „Eko Centar Delfin“ akciji će se pridružiti i učenici OŠ „Veljko Drobnjaković“, MZ „Risan“, „Komunalno Kotor“ d.o.o., i NVO „Udruženje žena Risna“.

U opštini Tivat, u petak 22. aprila, sa početkom u 10:00 časova, Javno preduzeće će u saradnji sa SMŠ „Mladost“, realizovati akciju čišćenja plaže Belane i njenog zaleđa. Sakupljeni otpad će se selektivno prikupiti i deponovati na za to predviđeno mjesto. U akciji će učestvovati službenici Javnog preduzeća, članovi ekološke sekcije SMŠ „Mladost“, kao i drugi građani i turisti grada.

U opštini Herceg Novi, u srijedu 20. aprila, sa početkom u 10:00 časova, u sardnji sa NVO udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Zrak Sunca“ realizovaće se akcija čišćenja i uređenja dječije plaže i plaže prilagođene za lica sa invaliditetom ispred prve faze Instituta u Igalu. Od prikupljenog otpada će se napraviti skulpture kao sinonim zaštite Planete, obale i mora. U akciji će učestvovati volonteri ove NVO, vrtići, Osnovne i Srednje škole iz Herceg Novog, „Stambeno komunalno“ d.o.o., Institut „Dr Simo Milošević“, Udruženje umjetnika H. Novi, i drugi.