17-11-2019

Prepoznata potreba da se tržište rada zaštiti od manje kvalitetnih diploma

Ministarstvo prosvjete prepoznalo je potrebu da obrazovni sistem i tržište rada budu zaštićeni od diploma koje su prepoznate kao manje kvalitetne i koje dolaze sa ustanova koje ne karekteriše tradicija i dobar položaj na međunarodnim rang listama.

Prepoznata potreba da se tržište rada zaštiti od manje kvalitetnih diploma | Radio Televizija Budva

To je saopštila direktorica Direktorata za visoko obrazovanje Mubera Kurpejović na okruglom sto u okviru Javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija, na kojem je predstavljen Nacrt zakona.

Iz Ministarstva prosvjete objasnili su da se ključne izmjene odnose na unapređenja postupka i kriterijuma priznavanja, a u vezi sa ishodom učenja, strukturom obrazovnih programa, nivoom vještina i kompetencija, uslovima upisa, obimom i trajanjem praktične nastave, pravima koja obrazovna isprava daje u zemlji izdavanja.

Kurpejović rekla je da je prepoznata potreba da se crnogorski obrazovni sistem i tržište rada zaštite od diploma koje su prepoznate kao manje kvalitetne i koje dolaze sa ustanova koje ne karekteriše tradicija i dobar položaj na međuanrodnim rang listama, a da se istovremeo obezbijedi kvalitetan i konkurentan kadar.

„Nije nam naravno cilj da otežamo situaciju bilo kome ko je obrazovanje ili studije završio na renomiranim ustanovama, i čije znanje, vještine i kompetencije nijesu upitne, niti želimo da usporimo internacionlaizaciju i mobilnost. Zapravo, njima će proces biti i olakšan", rekla je Kurpejović.

Ona je kazala da su fokus izmjena situacije gdje postoje značajne neusaglašenosti i diskrepance u obrazovnim ispravama, i ishodima učenja.

„Cilj nam je, takođe, da usmjerimo buduće studente da prilikom izbora ustnova na kojima žele nastaviti obrazovanje povedu računa o njihovom statusu, kao i kako ih poslodavci cijene“, navela je Kurpejović.

Na okruglom razgovarano je o institutu eksperta, koji je takođe predložen ovim zakonom, a koji bi, kada Ministarstvo to od njega zatraži, davao mišljenje o obrazovnoj ispravi, uz prijedlog za prihvatanje odnosno odbijanje zahjeva za priznavanje.

„Ministarstvo prosvjete će u narednom periodu nastaviti da poštuje principe propisane Lisabonskom konvencijom i drugim pratećim aktima, uvažavajući internacionalizaciju i mobilnost uz istovremenu zaštitu crnogorskog sistema obrazovanja“, zaključila je Kurpejović.

Javnost je trebalo do 7. novembra dostavi komentare, sugestije i predloge na pripremljeni Nacrt zakona, a rok za dostavljanje je 27. novembar. Poziv je objavljen na sajtu Ministarstva prosvjete.