31-03-2016

Aktivnost i edukacija ključni za NVO sektor u Budvi

Nevladin sektor u Budvi nije dovoljno ojačan, nema jake kapacitete i na njima treba raditi, ističe koordinator programa za jačanje kapaciteta CRNVO Radoš Mušović.

Aktivnost i edukacija ključni za NVO sektor u Budvi | Radio Televizija Budva

Stanje se, prema njegovim riječima, može poboljšati i to edukacijom i aktivnošću.

Kako naglašava, postojanje velikog broja NVO je dobro jer to znači da se veći broj građana aktivira i smatra da kroz civilni sektor može riješiti odreženi problem.

Mušović zaključuje da je pozitivna stvar što u našem gradu imamo mlade ljude koji žele da se aktiviraju na ovaj način i što će vremenom doći do ojačivanja NVO sektora u Budvi.

Opširnije u Polisu od 19:00 i 22:00