13-01-2020

Akvarijum će imati edukativni značaj

Akvarijum Boka, čije se otvaranje očekuje krajem maja, imaće edukativni značaj i omogućiće naučnicima da izvode različite naučne eksperimente, kao i da prate rast i razvoj organizama, saopštio je direktor Instituta za biologiju mora, Mirko Đurović.


Foto: www.ucg.ac.me

Prema njegovim riječima, koncept Akvarijuma je izgrađen prošle godine, i uklopljen je u postojeći prizemni prostor Instituta za bilogiju mora.

“Akvarijum se nalazi u palati Radoničić, koja je pod zaštitom spomenika kulture Crne Gore. Rekonstrukcija u ovakvim objektima je izuzetno zahtjevna, kako sa arhitektonsko-građevinskog aspekta tako i sa pravljenja plana za smještaj samih akvarijumskih bazena i prateće tehnike”, rekao je Đurović.

On je kazao da su, nakon više mjeseci planiranja i promišljanja sa izabranim arhitektonskim biroom Enforma iz Kotora, došli do rješenja koje zadovoljava sve preduslove za očuvanje samo forme zgrade Instituta i pune funkcionalnosti dostupnog prostora.

“Radi se o površini od 300 kvadrata koje Institut nije koristio punih 30 godina zbog lošeg stanja samih prostorija i dotrajalosti instalacija. Sada ovom dijelu Instituta dajemo novi 'život'”, saopštio je Đurović.

On je precizirao da će se prva prostorija sastojati od tri velika bazena, dimenzija 2x3 metra, sa najkarakterističnijim ribama Meditrana i organizmima koji žive uz samu obalu. Jedan od akvarijuma će biti 'splah tank' koji imitira obalnu zonu plime i oseke.

“U drugoj prostoriji biće sedam bazena različitih dimenzija. Najveći, dimenzija 5x2 metra, imaće najkrupnije stanovnike akvarijuma. Planirano je da u njemu budu krnje i pagrovi-stanovnici dubokih voda Jadranskog mora”, objasnio je Đurović.

On je dodao da je treća prostorija posvećena Bokokotorskom zalivu.

“U njoj centralno mjesto zauzima 'touch tank' u obliku Kotorskog zaliva u kome ćemo smjestiti ribe koje su karakteristične za Boku. Osim ovog bazena, u ovom prostoru će biti tankovi sa meduzama za koje smatramo da će itekako privući pažnju budućih posjetilaca”, smatra Đurović.

On je naveo da je jedan od ciljeva akvarijuma edukacija budućih posjetilaca o flori i fauni Jadranskog mora.

“U tom smislu smatramo za obavezu da najmlađim posjetiocima omogućimo i određeni oblik interakcije sa morskim organizmima. Takozvani 'touch tank' koji će biti visine 1,2 metra gdje će djeca moći da dodirnu vodu i osjete blizinu organizama u bazenu”, precizirao je Đurović.

On je podsjetio da je Institut za biologiju mora jedina naučnoistraživačka ustanova koja se bavi zaštitom i proučavanjem Jadranskog mora u Crnoj Gori, tako da su sve njihove aktivnosti povezane sa naučnim djelovanjem i razvojem.

“Tako je i sa Akvarijumom Boka. Ovaj budući prostor sa novom opremom će osim edukativnog značaja, naučnicima u Institutu omogućiti da izvode različite naučne eksperimente 'in vivo', da prate rast i razvoj organizama, interkaciju među vrstama u akvarijumskim uslovima, dakle sve ono što je vrlo teško pratiti u prirodnoj sredini”, naveo je Đurović.

On smatra da će se kroz naučni rad u Akvarijumu Boka uspješno povezivati sa svim sličnim institucijama na Mediteranu i kroz međusobnu saradnju dovesti do još bolje povezanosti Instituta za biologiju mora i Univerziteta Crne Gore sa naučnom zajednicom Mediteranskog područja.

Đurović je, govoreći o modelu po kojem će raditi Akvarijum, kazao da je Institut za biologiju mora uspio da zaokruži finansijsku konstrukciju Akvarijuma Boka isključivo iz donacija, tako da od momenta otvaranja ostaje na budućim zaposlenima u Akvarijumu Boka i upravi Instituta da obezbijede finansijski održiv akvarijum koji će se finansirati putem naplaćivanja ulaznica, međunarodnih naučnih projekata i budućih donacija.

“U tom smislu, planirano je da akvarijum bude otvoren 11 mjeseci, od sredine februara do sredine januara svake godine, dok bi se tokom pauze obavljao redovni remont postrojenja za održavanje i akvarijumskih bazena”, rekao je Đurović.

Prema njegovim riječima, naseljavanje organizama u Akvarijumu Boka počeće tokom marta.

“Planirano je da za nepune dva mjeseca sakupimo više od 150 predstavnika morske flore i faune. Sakupljanje će se realizovati u nekoliko faza na području Bokokotorskog zaliva i priobalnom dijelu duž cijelog primorja”, najavio je Đurović.

Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore je krajem 2018. godine počeo projekat izgradnje i adaptacije dijela svojih prostorija u funkciju otvaranja prvog morskog akvarijuma u Crnoj Gori.

Akvarijum Boka je finansiran najvećim dijelom iz donacije Kraljevine Norveške kroz projekat Monteaqua koji se zvanično završava 4. juna.

Dodatna finansijska sredstva obezbijeđena su zahvaljujući Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, Morskom dobru i Univerzitetu Crne Gore. Cjelokupni projekat izgradnje i opremanja trajaće 18 mjeseci.Izvor: Mina