14-05-2015

Analiza stanja životne sredine na području opštine Budva

Analiza stanja životne sredine u opštini Budva tema je tribine koja će u utorak, 19. maja od 17 sati biti održana u amfiteatru Akademije znanja u organizaciji nedavno obnovljene NVO Ekološko društvo Budva.

Analiza stanja životne sredine na području opštine Budva | Radio Televizija Budva

Opširnije o učesnicima koji će, iz domena svojih profesionalnih angažmana, govoriti na Tribini kazao je predsjednik Društva Miodrag Vugdelić u razgovoru sa Milijanom Mijušković.Uvodničari:

1. Snežana Divanović, Ministarstvo održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore: “Implementacija projekata komunalne infrastrukture sa aspekta uskladjenosti sa sektorskim strategijama na teritoriji opštine Budva”

2. Dr Zoran Kljajić, Institut za biologiju mora – Kotor: “Monitoring ekološkog stanja Crnogorskog primorja i saradnja Instituta sa NVO”

3. Danijela Marotić, sekretar Sekretarijata za održivi razvoj Opštine Budva: “Analiza stanja životne sredine na području opštine Budva”

4. Mr Aleksandra Ivanović, rukovodilac Službe za održivi razvoj JP Morsko dobro: “Stanje sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima u opštini Budva”

5. Ljiljana Radunović, direktorica NVO Eko-centar “DELFIN”, Kotor: “Upravljanje otpadom - analiza stanja”

5. Dr Aleksandar Joksimović, Institut za biologiju mora – Kotor: “Aktuelna problematika morskog ribarstva”

Moderatori: Miodrag Vugdelić, predsjednik Društva i Dr Miroslav Luketić, preds. Stručnog savjeta