11-07-2020

Apel Uprave za inspekcijske poslove o poštovanju neradnih dana

Uprava za inspekcijske poslove apelovala je na preduzeća da ne rade u ponedjeljak i utorak, koji su neradni dani zbog obilježavanja Dana državnosti, i pozvala na poštovanje propisane obaveze.


Ilustracija, Foto: Pixabay

"Podsjećamo da je pred nama državni praznik Dan državnosti, koji se shodno odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima praznuje dva dana, koji su neradni, praznični dani", navodi se u saopštenju Uprave.

Iz UIP-a su upozorili i apelovali na sva preduzeća da za državni praznik poštuju predmetnu obavezu, kako ne bi došli u situaciju da Uprava, preko tržišnih inspektora, preduzima propisane upravne mjere i radnje i izriče novčane kazne.

"Za nepoštovanje obaveze, pored novčanih kazni, podsjećamo i na propisanu upravnu mjeru u kojoj se navodi da ako trgovac radi nedjeljom i u dane državnih ili drugih praznika, inspektor će zatvoriti prodajni objekat ili drugo prodajno mjesto za vremenski period u kojem rad nije dozvoljen", dodaje se u saopštenju.

Uz Uprave su podsjetili sve kompanije, koje se bave trgovinom na veliko i malo, na obavezu da poštuju odredbe člana Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojim je propisano da se trgovina ne može obavljati nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika određenim zakonom kojim se uređuju državni i drugi praznici.

Izuzetno od tog člana Zakona, nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika trgovina na veliko i malo može se obavljati u apotekama, specijalizovanim prodavnicama ili kioscima za prodaju hleba, pekarskih proizvoda i kolača, cvijeća, suvenira, štampe, sredstava za zaštitu bilja ili pogrebne opreme, benzinskim stanicama i prodavnicama za trgovinu na malo u okviru benzinskih stanica.

Takođe, trgovina na veliko i malo može se obavljati na pijacama, štandovima - tezgama, vitrinama i automatima izvan pijaca i pokretnim prodavnicama, prodavnicama, kioscima i automatima smještenim unutar zatvorenih područja autobuskih i željezničkih stanica, aerodroma i luka, štandovima i kioscima u kojima se prodaje roba za vrijeme održavanja priredbi, festivala i manifestacija, sajmova i za vrijeme javnog prikazivanja kinematografskih djela, kao i skladištima za trgovinu na veliko.

Specijalizovanim prodavnicama ili kioscima smatraju se prodavnice, odnosno kiosci u kojima se obavlja prodaja pretežno jedne vrste robe.

Izvor: Mina Business