13-03-2023

Banke u plusu 85,7 miliona EUR

Komercijalne banke, njih 11, su prema preliminarnim podacima Centralne banke na kraju decembra prošle godine poslovale sa dobitkom od 85,7 miliona EUR, što je 34 miliona više nego godinu ranije kad su banke imale dobit od 51,7 miliona.

Banke u plusu 85,7 miliona EUR | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva


To tržište u prošloj godini obilježio je rast kredita, depozita, aktive, kapitala, sačuvana stabilnost, rast kamatnih stopa na kredite i pad kamatnih stopa na štednju.

Iz CBCG Vijestima je zvanično rečeno da je na kraju decembra prošle godine profitabilnost unaprijeđena u odnosu na isti period 2021. godine.

”Najveći doprinos poslovnom rezultatu dao je rast osnovnih prihoda, odnosno rast neto prihoda od kamata, naknada i provizija. Na osnovu dostavljenih izvještaja sve banke su iskazale pozitivan rezultat u poslovanju”, kazali su u CBCG, dodajući da je bankarski sektor u prošloj godini sačuvao stabilnost.

Nekvalitetni krediti i potraživanja banaka (NPL) na kraju prošle godine su bili 209,1 milion EUR i bilježe povećanje od 1,7 miliona EUR, odnosno procentualno za 0,82 odsto u odnosu na uporedni godišnji period. NPL čine oni krediti koje banke ne mogu da naplate i sa kojima se kasni u otplati duže od tri mjeseca.

”To nije uticalo na povećanje njihovog učešća u ukupnim kreditima i potraživanjima zbog značajnijeg rasta kreditnog portfolija banaka u odnosu na rast nekvalitetnih kredita. Naime, NPL je na kraju prošle godine iznosio 5,71 odsto, dok je na kraju 2021. godine ovaj koeficijent iznosio 6,17 odsto, što predstavlja pad od 0,46 procentnih poena. Uzimajući u obzir primjenu nove regulative, odnosno primjenu nove definicije neispunjavanja obaveza, makroekonomski ambijent u kojem banke posluju, uključujući visok stepen neizvjesnosti izazvane ratnim dešavanjima u Ukrajini, kao razvijene i primijenjene mehanizme upravljanja nekvalitetnim izloženostima od banaka, CBCG ne očekuje pogoršanje kreditnog portfolija banaka u narednom periodu”, kazali su u vrhovnoj monetarnoj instituciji.

Podaci pokazuju da je na kraju decembra prošle godine prosječna ponderisana aktivna efektivna kamatna stopa na ukupne kredite iznosila 5,92 odsto, dok je u istom periodu prethodne godine bila 5,66 odsto, što predstavlja rast od 0,26 procentnih poena.

Pasivna prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa (na štednju) na kraju prošle godine je bila 0,26 odsto i u odnosu na isti period prethodne godine bilježi smanjenje od 0,09 procentnih poena kada je iznosila 0,35 odsto.

”S obzirom na globalna kretanja kamatnih stopa, krizu uslovljenu poremećajima na tržištu i povećan stepen rizika za finansijsko poslovanje, očekuje se dalji rast aktivnih kamatnih stopa banaka. Na to ukazuje i značajniji rast ponderisanih aktivnih stopa na novoodobrene kredite banaka. Prosječna nominalna efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite u decembru prošle godine iznosila je 6,55 odsto i najveća je od 2018. godine. U decembru 2021. godine iznosila je 4,83 odsto. Takođe, rast kamatnih stopa se očekuje i imajući u vidu najave Evropske centralne banke da dalje povećava referentne kamatne stope sa ciljem obuzdavanje visoke inflacije, u uslovima velike neizvjesnosti, podstaknute i geopolitičkim napetostima”, naveli su iz CBCG.

Kada je u pitanju pasivna prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa, CBCG očekuje i njeno povećanje s obzirom da rast aktivnih kamatnih stopa utiče na rast pasivnih kamata u istom smjeru.

”Ključne bilansne pozicije bilježe rast u jednogodišnjem uporednom periodu. Aktiva banaka raste 20,24 odsto, depoziti 24,35 odsto, krediti i potraživanja 8,92 odsto i kapital 11,94 odsto. Likvidna aktiva banaka je povećana 41,53 odsto, dok je njeno učešće u ukupnoj aktivi povećano sa 26 odsto na 31 odsto u uporednom periodu”, saopštili su iz CBCG.