13-06-2020

Bedemi - Vjekovno naslijeđe Budve

Budva predstavlja jedan od najstarijih urbanih centara na Jadranu, star preko 2.500 godina. Postoje indicije da je grad osnovan već od VI vijeka prije nove ere, s obzirom na materijalne ostatke kiklopskih zidina ulazne antičke kapije ili pilona.

Bedemi - Vjekovno naslijeđe Budve | Radio Televizija Budva

Današnji izgled Bedema Starog grada rezultat je burnih istorijskih dešavanja na tlu Budve. Pored ratova, preživjeli su i oštećenja tokom požara i zemljotresa 1667. i 1979. godine. Tokom različitih epoha bedemi su obnavljani i rekonstruisani.

Na sjeverozapadnoj strani Starog grada nalazi se glavna kula Gradenigo, a druga, koja se naziva Repeno, nalazi se na sjeveroistočnoj strani. Na kuli Gradenigo nalazi se predstava krilatog lava sa svitkom u rukama, koja potiče iz XV vijeka. Krilati lav je, prema biblijskoj tradiciji, simbol jevanđeliste Sv. Marka, zaštitnika Venecije, koja je od XV do kraja XVIII vijeka vladala budvanskim gradom.

Bedeme grada Budve svake godine posjeti veliki broj domaćih i inostranih turista, koji sa sobom nose lijepe utiske o drevnoj priči našeg grada.