12-11-2023

Berancu zbog nasilja nad suprugom i tastom 20 dana zatvora; 600€ kazni bog omalovažavanja policajaca

Okrivljeni B.Đ (1988) iz Berana, sa boravkom u Budvi osuđen je u hitnom postupku na kaznu zatvora u trajanju od 20 dana, saopšteno je iz Suda za prekršaje u Budvi.

Berancu zbog nasilja nad suprugom i tastom 20 dana zatvora; 600€ kazni bog omalovažavanja policajaca | Radio Televizija Budva

Foto: ilustracija / pixabay

U postupku je utvrđeno da je u stanu u kojem živi sa svojom vanbračnom suprugom dana 10.11.2023.godine u ranim jutarnjim časovima izvršio fizičko i verbalno nasilje nad istom, da bi isto ponašanje izvršio i prema svom tastu.

Radnje prekršaja su izvršene dok je žrtva nasilja držala dijete starosti tri mjeseca u naručju.

Osim kazne na čije je izdržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja upućen prije pravosnažnosti rješenja, izrečene su mu i zaštitne mjere: protjerivanje iz stana u kom boravi sa žrtvom, zabrana prilaska žrtvi nasilja na udaljenosti ne manjoj od 50 metara, te zabrana uznemiravanja i uhođenja žrtve nasilja u trajanju od godinu dana.

U odvojenom postupku, on i okrivljeni M.T. (1992) iz Berana, sa boravkom u Budvi, oglašeni su krivima zbog prekršaja iz čl.11 Zakona o javnom redu i miru u produženom trajanju, izvršenih na štetu policijskih službenika OB Budva i kažnjeni novčanim kaznama u iznosima od po 600€ .

Oni su sankcionisani jer je u postupku utvrđeno da nakon što su pozvani da daju izjave po prijavi žrtve nasilja u porodici, u prostorijama stanice policije Ob Budva dana 10.11.2023.godine u ranim jutarnjim časovima omalovažavaju prisutne policijske službenike koji su vršili javna ovlašćenja u vezi sa vršenjem poslova iz svoje nadležnosti.