11-11-2017

Bivša vlast u Budvi novac davala i klubovima izbrisanim zbog mućki

Tri budvanska sportska kluba dobila su lani gotovo 170.000 eura iz gradske kase, iako ih je Uprava za mlade i sport izbrisala iz Registra sportskih organizacija.

Bivša vlast u Budvi novac davala i klubovima izbrisanim zbog mućki | Radio Televizija Budva

Prema izvještaju Sekretarijata za društvene djelatnosti o radu sportskih klubova tokom 2015. i 2016. godine, riječ je o FK "Mogren" i odbojkaškom i rukometnom timu "Budvanska rivijera".

Sekretar za društvene djelatnosti Đorđije Pribilović tvrdi da je lani podijeljeno pola miliona eura sportskim klubovima na osnovu pojedinačnih ugovora, a da opštinska komisija nije ni zasjedala.

"U 2015. podijeljeno je 1.260.000, a u 2016, 514.000 eura. Ove godine predvidjeli smo 700.000, a podijeljeno je do sada 619.000 eura. I u vrijeme bivše vlasti, Sekretarijat je zahtijevao da klubovi koji dobijaju novac iz budžeta podnose izvještaje o radu i finansijskom poslovanju".

Pribliović ističe da su klubovi nenamjenski trošili novac, što je i konstatovano u izvještajima 2015. godine, ali im je Opština ponovo dijelila pare.

U Izvještaju o radu sporstskih klubova za 2015. godinu, navedeno je da je FK "Mogren" isplaćeno 260.000 eura, ali da je zbog neizmirenih finanijskih obaveza, Fudbalski savez Crne Gore suspendovao klub koji je takmičenje nastavio u najnižem rangu.

Konstatovano je da je te godine klub nenamjenski trošio novac, da izvještaj o finanijskom poslovanju nije u skladu sa programom, te da je o svemu obaviješten predsjednik Opšine.

Prema izvještaju, Vaterpolo klubu “Budvanska rivijera” isplaćeno je 230.000 eura 2015. godine, iako su dostavili izvještaj bez tražene dokumentacije.

Navodi se da finansijski izvještaj o utrošenih 225.000 eura koje je dobio 2015. nije dostavio ni Odbojkaški klub “Budvanska rivijera“.

Istoimeni rukomentni klub koji je za 2015. dobio 92.000 eura, navodno je sa zakašnjenjem dostavio finansijski izvještaj, bez potpisa ovlašćenog lica.

Sudeći prema izvještaju, tokom 2016. dolazi do svojevrsnog rasula, iako su iz Sekretarijata za društvene djelatnosti upozoravali klubove da rad i akte moraju da usklade sa novim Zakonom o sportu.

To nije učinjeno pa je Uprava za mlade i sport izbrisala 21 budvanski klub iz Registra sportskih organizacija.

Uprkos tome, u skladu sa pojedinačnim rješenjima tadašnjeg predsjednika Opštine, FK "Mogren" je u septembru 2016. isplaćeno 13.884 eura, OK “Budvanska rivijera“ 100.000 eura u oktobru i novembru, a 55.000 RK "Budvanska rivijera".

Pribilović tvrdi da su njegovi prethodnici o svim neregluranostima u sporstkim klubovima obavijestili opštinsku Kancelariju za antikorupciju, ali da se na tome završilo.

"Sadašnjoj upravi grada nije cilj da zaradimo poene na nekim propustima prošle vlasti, već ukazujemo da te propuste mi ne želimo da ponovimo ubuduće".

Pribilović je ocijenio da pojedincima nije odgovaralo da se sazna ko su vlasnici klubova i da je do brisanja iz Registra sportskih organizacija došlo jer nijesu usaglasili normativna akta.

"I takvim klubovima novac je dijeljen prošle godine, pa imamo isplate u septembru, oktobru i novembru 2016.".


Vijesti.me