22-08-2020

Bolja postsezona i masovniji dolazak turista iz regiona i Rusije

Crnu Goru, zbog otvaranja granica i avio-linija, čeka daleko bolja postsezona i masovniji dolazak turista iz regiona, Srbije i Rusije, ocijenila je direktorica Nacionalne turističke organizacije (NTO), Željka Radak Kukavičić.


Foto: NTO

"Imajući u vidu da upravo u avgustu, gosti iz regiona u najvećem broju tradicionalno dolaze u Crnu Goru na odmor, uz poštovanje predviđenih procedura ulaska očekujemo intenzivnija turistička kretanja sa tržišta regiona u ovom i narednom periodu", rekla je Radak Kukavičić u intervjuu za Dnevne novine.

Ona je kazala da je Crna Gora otvorila granice za veliki broj država i da se lista država kojima je dozvoljen ulazak u Crnu Goru ažurira na sedmičnom nivou na osnovu epidemioloških kriterijuma.

"Svako otvaranje granica od i ka Crnoj Gori je šansa za turizam. To važi za sva tržišta. Odluka Nacionalnog koordinacionog tijela da, pored već otvorenih granica, otvori granice, pored ostalih, sa zemljama regiona, Rusijom, nesumnjivo će uticati da se obnovi turistički promet sa ovih tržišta", rekla je Radak Kukavičić.

Imajući u vidu da je Crna Gora već ranije otvorila granice za Bosnu i Hercegovinu (BiH), Albaniju i Kosovo, Ukrajinu, Bjelorusiju, upravo sa tih tržišta u crnogorskim hotelima bilježi se iz sedmice u sedmicu rast broja gostiju.

Na pitanje kakvi su prvi efekti od otvranja avio-linije sa Beogradom, Rdak Kukavičić je odgovorila da je, prema trenutnim informacijama od turističke privrede, evidentno da postoji značajno interesovanje sa tržišta regiona, naročito Srbije s obzirom da su u četvrtak realizovani prvi letovi iz Beograda za Podgoricu i Tivat.

"Pored nacionalne avio-kompanije Montenegro Airlines (MA), koja će dva puta dnevno imati letove iz Podgorice i Tivta ka Beogradu, dodatni optimizam ulivaju i najave avio-kompanije Air Serbia, koja će prema trenutnom redu letjenja, saobraćati ka Podgorici i Tivtu do 15 odnosno 16 puta sedmično", saopštila je Radak Kukavičić.

Ona je kazala da je nakon odluke o liberalizaciji ulaska za ruske turiste, a prema trenutnim informacijama Aerodroma Crne Gore, ruski nacionalni avio-prevoznik Aeroflot najavio da će početi sa letovima ka Crnoj Gori od 1. septembra, dok bi, prema najavama MA, saobraćaj sa Rusijom mogao biti uspostavljen krajem mjeseca.

"Za sada, ruski turisti koji dolaze u Crnu Goru, putuju preko posrednih destinacija ili putem generalne avijacije. Prema informacijama koje dobijamo, putovanja sa ovog tržišta, koja su bila planirana, odložena su za septembar i oktobar.

Granice, bez dodatnih uslova, otvorene su za tržište Rusije, a očekujemo da će slične mjere biti primijenjene i sa druge strane s obzirom da je turistima iz Rusije Crna Gora jedna od omiljenih destinacija", poručila je Radak Kukavičić.

Ona je navela da NTO, u pravcu što bržeg oporavka turističkog prometa, u kontinuitetu sprovodi niz marketinških aktivnosti na važnim emitivnim tržištima.

"U toku je nova turistička kampanja pod sloganom U društvu prirode u okviru koje je na deset jezičkih varijanti urađen novi destinacijski spot i specijalizovani, intuitivni, vizuelno ujednačen mikrosajt www.see.montenegro.travel", dodala je Radak Kukavičić.

Prema njenim riječima, novonastale okolnosti, uzrokovane pandemijom koronavirusa, uslovile su novi vid komunikacije ka strateški važnim emitivnim tržištima.

"Tako smo u prethodnom periodu stavili fokus na digitalnu promociju. Intenzivirali smo komunikacionu kampanju na društvenim mrežama putem kojih svakodnevno nastojimo da kroz različite zanimljive sadržaje o Crnoj Gori inspirišemo dosadašnje i buduće domaće i strane turiste podsjećajući ih na bogatu turističku ponudu Crne Gore", navela je Radak Kukavičić.

Govoreći o turizmu na sjeveru i planovima za naredni period, Radak Kukavičić je saopštila da će se ealizacijom projekta izgradnje novih ski-centara i rekonstrukcijom postojećih, valorizacijom Đalovića pećine, kao i izgradnjom prioritetne dionice auto-puta, obezbjediti atraktivnost cjelokupnog prostora za domaće i strane investitore i dalja ulaganja u turizam.

"Vlada je na listu razvojnih projekata u oblasti turizma, a koji se odnose na smještajne kapacitete, u dosadašnjem periodu uvrstila pet projekata koji se realizuju na sjeveru Crne Gore. Vrijednost tih investicija iznosiće 74,2 miliona", precizirala je Radak Kukavičić.

Ona je dodala da planovi, nezavisno od ljudskog faktora, mogu da budu odloženi, promijenjeni, prilagođeni.

"Sadašnja situacija nalaže da pripremamo i mislimo o zimskoj sezoni kao da neće biti pandemije, ali i kao da će je biti. Spremamo se za obje solucije, a nadamo se najboljem scenariju", zaključila je Radak Kukavičić.


Izvor: MINA Business