26-09-2014

Budva jutros

Izvodeći građevinske radove na lokalitetu "Jadranski put", došlo je do oštećenja glavne vodovodne cijevi.

Budva jutros | Radio Televizija Budva

Investitor Shalom doo Podgorica, oštetio je glavnu vodovodnu cijev te potrošači naselja: Komoševina, dio Jadranskog puta, dio Babinog dola i potrošači u naselju Vidikovac nemaju vodu.

Sanacija havarije je u toku. Normalizacija u sistemu snadbijevanja očekuje se u popodnevnim satima - saopštili su iz JP Vodovod i kanalizacija Budva.