09-03-2021

Čitaoci šalju: Građevinski šut i komunalni otpad u Krapini

Naš čitalac poslao nam je fotografije iz Krapine na kojima se vidi da je izbačen građevinski šut i komunalni otpad.Apelujemo na nadležne da uklone otpad sa lica mjesta, kao i na nesavjesne pojedince da više povedu računa o prirodnim resursima Budve.

M.S.