20-07-2020

Danas konkursi za studentske kredite, stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima i smještaj u domovima

Ministarstvo prosvjete danas raspisuje konkurse za dodjelu 166 stipendija talentovanim učenicima osnovnih i srednjih škola, 352 stipendije najboljim studentima, 3.400 studentskih kredita, kao i Konkurs za prijem 455 učenika i 2.343 studenata u domove učenika i studenata u 2020/2021. godini, za šta se svake godine izdvaja preko 1,5 miliona eura, poručila je direktorica Direktorata za visoko obrazovanje Mubera Kurpejović.


Foto: gov.me

"Ako tome dodamo i sufinansiranje školarine na magistarskim i doktorskim studijama, za šta se svake godine izdvaja više desetina hiljada eura, te besplatne osnovne i master studije, možemo reći da su izdvajanja za učenički i studentski standard značajna i svjedoče o naporima da se mladima obezbijede što kvalitetniji uslovi za obrazovanje", dodala je Kurpejović.

"Podrška talentovanim učenicima jedan je od prioriteta Ministarstva, a ona se, između ostalog, ogleda u redovnim godišnjim stipendijama za talentovane učenike. Od ukupnog broja ovih stipenija, 20 će biti dodijeljeno učenicima osnovnih škola, koji prvi put konkurišu za stipendiju, 40 učenicima osnovnih škola, koji produžavaju pravo na stipendiju, 30 učenicima srednjih škola, koji prvi put konkurišu za stipendiju i 60 učenicima srednjih škola. U okviru ovog konkursa, dodijeljuje se i 35 stipendija učenicima srednjih škola koji se obrazuju za obrazovni profil za deficitarnu kvalifikaciju. Podsjećam da je Ministarstvo u ovoj godini, pored ovih 16 redovnih stipendija, opredijelilo oko pola miliona eura za oko 800 stipendija za deficitarne kvalifikacije, od čega 30 obezbjeđuje Privredna komora", objasnila je Kurpejović.

Ona je rekla da pravo na stipendiju mogu ostvariti talentovani učenici druge i narednih godina školovanja, a učenika za stipendiju predlaže nastavničko vijeće škole, na osnovu pisane preporuke predmetnog nastavnika.

Kada je riječ o stipendijama za najbolje studente, od ukupno 352 stipendije koje će u studijskoj 2020/2021. godini biti dodijeljene, 200 će pripasti studentima koji produžavaju pravo na stipendiju, dok je 110 rezervisano za studente koji prvi put konkurišu, 20 stipendija licima s invaliditetom i 32 stipendije za deficitarna zanimanja.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji su najbolji na drugoj i narednim godinama studija, koji su prvi put upisali semestar studijske godine, nijesu gubili ni jednu godinu tokom studija, koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli indeks uspjeha najmanje 9.00.

Prijava za stipendije najboljim studentima može se preuzeti samo elektronski, sa sajta Ministarstva prosvjete.

U studijskoj 2020/2021. godini biće dodijeljeno 3.400 studentskih kredita studentima osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija ustanova visokog obrazovanja.

"Od ukupnog broja studentskih kredita, 860 će biti dodijeljeno studentima prve godine osnovnih studija i to: 770 kredita studentima prve godine osnovnih studija koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori i 90 kredita studentima prve godine osnovnih studija na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore, 2.290 kredita studentima starijih godina studija koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori i 250 kredita studentima starijih godina koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore", rekla je Kurpejović.

Pravo na studentski kredit mogu ostvariti studenti osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija ustanova visokog obrazovanja, koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program.

Prijava za dodjelu studenskih kredita za studente koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori podnosi se isključivo elektronski preko portala eUprave.

Studenti koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore, pored zahtjeva koji se podnosi elektronskim putem, dostavljaju i u papirnoj formi dokumenta.

Učenički domovi Crne Gore ove godine će primiti 455 učenika, a studentski domovi 2.343 studenata. Pravo učešća na Konkursu imaju učenici koji se školuju van mjesta stanovanja, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, kao i studenti koji se školuju van mjesta stanovanja, koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program, i učenici koji pohađaju neku od srednjih škola u Crnoj Gori.

"Ukoliko nakon raspodjele mjesta u domu ostane slobodnih mjesta, pravo na smještaj i ishranu po ekonomskoj cijeni mogu ostvariti i studenti postdiplomskih magistarskih i doktorskih studija, koji nijesu u radnom odnosu, školuju se van mjesta stanovanja, a koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program", objasnila je Kurpejović.

Dokumenta za prijem studenata I godine studija u domove studenata podnosiće se od 24. avgusta do 11. septembra 2020. godine. Za studente II, III, IV, V i VI godine studija rok za podnošenje dokumenata je od 7. septembra do 2. oktobra 2020. godine, dok će učenici dokumenta podnositi dokumenata od 10. do 21. avgusta 2020. godine.

"Imajući u vidu aktuelnu situaciju i mjere koje se preduzimaju radi prevencije i sprečavanja širenja COVID-19, u skladu sa važećim naredbama Ministarstva zdravlja i preporukama instituta za javno zdravlje Crne Gore Dom učenika i studenata u Podgorici, kao najbrojniji, će pored predaje dokumentacije lično ili poštom, organizovati i elektronsko prijavljivanje, uz obavezu slanja originalnih dokumenata putem pošte. Procedura elektronskog prijavljivanja za Dom učenika i studenata u Podgorici je koncipirana po fazama i biće precizno objašnjenja na sajtu ustanove Dom učenika i studenata u Podgorici www.studentskidom.com", rekla je Kurpejović.

Rok za podnošenje dokumenata za studentske kredite, stipendije najboljim studentima i talentovanim učenicima je od 1. septembra do 16. oktobra 2020. godine.

Konkursi će danas biti objavljeni na sajtu Ministarstva prosvjete u rubrici KONKURSI.


Izvor: Makanje.me