15-10-2018

Davidović: Smanjićemo broj privremenih objekata

Nacrt plana i programa postavljanja privremenih objekata za period od pet godina i Nacrt odluke o bližim uslovima za građenje privremenih obekata će tokom narednog mjesca biti upućeni na javnu raspravu.

Davidović: Smanjićemo broj privremenih objekata | Radio Televizija Budva

Iz Sekreteriata za urbanizam i održivi razvoj se nadaju pozitivnom rješenju, te napominju da će doći do smanjenja broja privremenih objekata.

Priprema plana i programa postavljnaja privremenih objekata za period od pet godina u Budvi trenutno je glavna aktivnost Sekreterijata za urbanizam i održivi razvoj opštine Budva.

Prema riječima sekretara Sekreterijata za urbanizam i održivi razvoj Steva Davidovića u odnosu na prethodne godine za period od 2019. do 2023. godine previđeno je smanjenje broja privremenih objekata.

"Ministarstvo je nakon donošenja Zakona donijelo i pravilnik o postavljanju privremenih objekata, tako da će Opština Budva morati da prilagodi svoj program budućih privremenih objekata sa tim pravilnikom", kazao je Davidovć.

Pomenuti Sekretrijat će nakon javnih rasprava imati konkretne podatke o broju smajenih privremenih objekata.

"Još uvijek nije formiran Nacrt koji će biti upućen na javnu raspravu, kada će se zaintersovani korisnici upoznati sa tim rješenjima. Tendecija je da se smanji broj privremenih objekata. U saradnji smo sa ostalim službama u Opštini Budva, Ministarstvom održivog razvoja i Javnim preduzećem Morsko dobro, naročito u kontakt zoni šetališta, tako da se nadamo da ćemo naći neka dobra rjšenja za petogodišnji plan", istakao je Davidović.

Iako je Sekreterijat za urbanizam i održiv razvoj obavijestio sve subjekate da svoje prijedloge i stavove mogu izraziti dotavljanjem istih u pisanoj formi, povodom novog nacrta nije vladalo veliko interesovanje.

"Previše interesovanja u tom postupku nije bilo, mada ga očekujemo tokom javne rasprave. Neophodno je da Ministarstvo održivog razvoja i turizma da saglasnost na ovaj program prije njegovog usvajanja, što znači da on mora biti u potpunosti u skladu sa Zakonom i donijetim pravilnikom", dodao je Davidović.

Javna rasprava o postavljanju privremenih objekata održaće se tokom narednog mjeseca, a svi zaintersovani subjekati biće blagovremeno obavješteni.