01-09-2020

Deficit budžeta 271 milion EUR

Deficit budžeta za prvih sedam mjeseci ove godine iznosio je 271 milion EUR ili 5,9 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) i bio je 7,5 odsto veći u odnosu na planirani, pokazuju podaci Ministarstva finansija.


Ilustracija, Foto: Pixabay

U dokumentu Ministarstva o izvršenju budžeta za prvih sedam ovogodišnjih mjeseci navodi se da epidemiološka situacija u zemlji, ali i na globalnom nivou, i u julu opredjeljuje najznačajniji dio ekonomskih trendova, što se odražava i na naplatu prihoda budžeta.

„Imajući u vidu izraženu sezonalnost kad je u pitanju naplata prihoda budžeta u julu, uslovljena ubiranjem prihoda po osnovu ostvarenog turističkog prometa, značajno manji broj dolazaka i ostvaren broj noćenja uzrokovao je i pad naplaćenih prihoda“, rekli su iz Ministarstva.

Kako bi se ograničio negativni uticaj pandemije na ekonomske tokove, odnosno obezbijedila dodatna podrška privredi, ali i stvorili uslovi za dugoročni rast i razvoj, Vlada je, kako su podsjetili, u julu donijela treći paket socio-ekonomskih mjera podrške građanima i privredi, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na preko jednu milijardu EUR.

„Ovaj paket sadrži kratkoročne i dugoročne mjere koje su usmjerene na brži oporavak privrede Crne Gore kroz diverzifikaciju privrede i povećanje domaće proizvodnje“, naveli su iz Ministarstva.

Prema podacima Ministarstva, prihodi budžeta su za prvih sedam mjeseci iznosili 881,9 miliona EUR ili 19,1 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je za 12,3 miliona ili 1,4 odsto manje u odnosu na one planirane izmjenama i dopunama Zakona o budžetu.

„Niža naplata prihoda u odnosu na planirane, prevashodno je rezultat manje naplate poreza na potrošnju, od čega je porez na dodatu vrijednost (PDV) ostvaren ispod plana za 21,8 miliona EUR ili 6,7 odsto, dok je naplata akciza ispod planiranih za 2,9 miliona EUR ili 2,4 odsto“, precizira se u dokumentu.

Iz Ministarstva su naveli da nižu naplatu prihoda dominantno uslovljava pad prometa u unutrašnjoj i spoljnoj trgovini, što u prvom redu zavisi od turističke sezone, odnosno ostvarenih prihoda koji se generišu po osnovu dolazaka stranih turista.

Porezi i doprinosi na zarade zabilježili su kumulativan rast u odnosu na plan u iznosu od 10,7 miliona EUR ili 3,4 odsto, pri čemu je porez na dohodak veći za 1,8 miliona ili 3,1 odsto u odnosu na planirani.

Doprinosi su u odnosu na planirane veći za 8,9 miliona EUR ili 3,5 odsto, kao rezultat subvencionisanja dijela zarada zaposlenih koje su nastavile da se sprovode i u okviru trećeg paketa Vladinih mjera, ali i blagog rasta zarada zaposlenih u prosvjeti i zdravstvu.

„Pored navedenog, u posmatranom periodu zabilježena je i veća naplata prihoda po osnovu poreza na dobit u odnosu na planiranu kao rezultat snažnog rasta ekonomske aktivnosti iz prošle godine“, navodi se u dokumentu.

Iz Ministarstva su naveli da su prihodi budžeta, u odnosu na isti period prošle godine, manji 116,2 miliona EUR ili 11,6 odsto, što je u ekonomskim uslovima koje opredjeljuje pandemija i sprovođenje mjera za ograničavanje posljedica iste bilo i očekivano.

Prema podacima Ministarstva, izdaci budžeta su za prvih sedam mjeseci iznosili 1,15 milijardi EUR ili 25 odsto BDP-a i u odnosu na planirane veći su za 6,5 miliona EUR odnosno 0,6 odsto.

„U poređenju sa istim periodom prošle godine, izdaci budžeta su veći za 113,5 miliona EUR ili 10,9 odsto i to kao rezultat sprovođenja paketa mjera usmjerenih na suzbijanje negativnih efekata pandemije i pomoć građanima i privredi kao i većeg izdvajanja za potrebe finansiranja zdravstvenog sistema u uslovima pandemije“, objasnili su iz Ministarstva.

U strukturi izdataka budžeta, tekući izdaci ostvareni su na nivou od 491,1 milion EUR i približno su na nivou planiranih.

„Kapitalni izdaci realizovani su u iznosu od 109,2 miliona EUR, što je za 4,3 miliona ili 4,1 odsto više od planiranih, i to kao rezultat nastavka implementacije kapitalnih projekata, dok su u odnosu na prošlu godinu manji za 11,3 miliona ili 9,4 odsto“, dodaje se u dokumentu.

Iz Ministarstva su kazali da je ograničavanje izvođenja radova na prioritetnoj dionici auto-puta, usljed pandemije, opredijelilo kretanje kapitalnog budžeta.

„Kapitalni budžet je u periodu od januara do kraja jula realizovan u ukupnom iznosu od 87,3 miliona EUR, što je za pet miliona više od plana, dok je u odnosu na prethodnu godinu manje za 24 miliona EUR“, zaključuje se u dokumentu.


Izvor: Mina