08-06-2020

Dozvola za boravak se ne prekida ako je istekla poslije 17. marta

Dozvole za privremeni boravak i rad koje su izdate u skladu sa Zakonom o strancima, a koje su istekle u periodu od 17. marta do 1. juna 2020. godine, mogu se produžiti do 01. jula, a da im se period od dana isteka važenja dozvole do dana odobrenja produženja iste, ne smatra kao prekid boravka, pojasnili su Dnevnim novinama iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Dozvola za boravak se ne prekida ako je istekla poslije 17. marta | Radio Televizija Budva

Foto: Ilustracija

Podsjećamo, odlukom Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) produžen je rok važenja saobraćajnih dozvola i privremenih i stalnih dozvola za boravak i rad stranaca, te su se oni koji namjeravaju u Crnoj Gori da ostanu zabrinuli da će im boravak biti prekinut čime bi im procedura izdavanja nove dozvole bila znatno komplikovanija.

“Državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave i lokalne uprave, privredna društva, javne ustanova i druga pravnih lica, preduzetnici i i fizička lica obavezna su da dozvole za stalni boravak, dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad stranaca, a kojima je istekao rok važenja, po osnovu kojih ostvaruju pred tim organima neko svoje pravo ili izvršavaju obavezu, smatraju važećim do 1. jula 2020. Za dozvole za koje rok važenja bude istekao u periodu od 01. juna do 01. jula 2020. godine, rok za podnošenje zahtjeva za produženje dozvole za privremeni boravak i rad od 30 dana neće biti smetnja za produženje dozvole do 01. jula 2020. godine, nakon čega će se dosljedno primjenjivati odredbe Zakona o strancima”, naveli su iz MUP-a.

Što se tiče saobraćajnih dozvola, one će važiti do 1. jula, ali je vozač dužan da uz isteklu dozvolu posjeduje polisu osiguranja i dokaz o izvršenom tehničkom pregledu vozila.

“Nadležni organi koji vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima obavezni su da saobraćajne dozvole kojima je istekao rok važenja smatraju važećim važe ćim do 1. jula 2020. godine, ako vozač uz dozvolu posjeduje važeću polisu osiguranja i dokaz o izvršenom tehničkom pregledu vozila”, podsjetili su iz MUP-a.

Podsjećanja radi, područne jedinice i filijale za građanska stanja i lične isprave u Ministarstvu unutrašnjih poslova počele su sa radom u ponedjeljak, 1. juna, po ustaljenom radnom vremenu, te građani sada mogu izvaditi lična dokumenta.

Prilikom podnošenja zahtjeva, građani su, kako napominju u MUP-u, u obavezi da se pridržavaju privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog korona virusa, u dijelu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra između korisnika usluga i nošenja zaštitnih maski.

“U skladu sa navedenim, građani se za ostvarivanje svojih prava, po svim osnovima, kao i do sada, mogu obratiti nadležnim područnim jedinicama i filijalama za građanska stanja i lične isprave koje rade po ustaljenoj proceduri, ali u skladu sa odgovarajućim uputstvom IJZCG. Državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave i lokalne uprave obavezni su da lična dokumenta (lična karta, pasoš i vozačka dozvola), koja posjeduju građani, izdata nakon 2008. godine, a kojima je istekao rok važenja, po osnovu kojih ostvaruju pred tim organima neko svoje pravo ili izvršavaju obavezu, smatraju važećim (mjera se primjenjuje do 1. jula 2020.)”, dodaju iz MUP-a.


Izvor: Cdm