13-03-2019

Firma sa Djevičanskih ostrva gradi hotel sa pet zvjezdica u Petrovcu

V.d. glavnog državnog arhitekte Dušan Vuksanović dao je saglasnost kompaniji Prosis Holding & Finance INC sa Britanskih Djevičanskih Ostrva i ruskoj državljanki Uliani Andrevoj na idejno rješenje za dogradnju hotela koji ovi investitori grade u Petrovcu. Ovaj turistički objekat nakon rekonstrukcije imaće pet zvjezdica.

Firma sa Djevičanskih ostrva gradi hotel sa pet zvjezdica u Petrovcu | Radio Televizija Budva

Panamski papiri

Kompanija sa Britanskih Djevičanskih Ostrva je u Crnoj Gori, odnosno Nikšiću registrovala istoimenu firmu čiji je izvršni direktor Nikola Delibašić. Riječ je o firmi sa jednim zaposlenim, koja je u minusu 28 hiljada eura i ima kratkoročni kredit od 2,5 miliona eura, piše Pobjeda.

Dozvolu su najprije dobili 2010. godine, a onda je inovirali u decembru 2016, kad su počeli da grade objekat sa četiri zvjezdice, a sada traže saglasnost za izgradnju još jednog objekta i za veću kategoriju. Kompanija se pominje u “panamskim papirima”, a vlasnici su joj, osim ofšor firme sa Djevičanskih Ostrva BTT Nominees i švajcarske kompanije BTT Fiduciary services, crnogorski i srpski državljani Zvonko Vasović i Zoran Todorović.

Hotel se nalazi na katastarskim parcelama broj 704/1 i 704/2 u zahvatu DUP-a “Petrovac” Šira zona.

Na ovim parcelama su objekti H1 i H2 koji su, kako se navodi u tehničkom opisu idejnog rješenja, izgrađeni u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima i smjernicama utvrđenim planskim dokumentima. Ovaj hotel će imati 384 ležaja u objektu H1 240, a u objektu H2 144. Ukupna bruto površina hotela je 6.000 kvadrata.

Dodaje se da se idejnim rješenjem vrši funkcionalno povezivanje planiranih sadržaja toplom vezom (pasarelom) na nivou prvog sprata kako bi se dobila jedinstvena cjelina. Teren na kome se nalaze objekti je u manjem padu prema južnoj strani. Objekti su slobodnostojeći sa kolskim i pješačkim prilazima sa postojećih saobraćajnica. Jedan objekat (H1) se sastoji od garaže, prizemlja i šest spratova, a drugi (H2) se sastoji od dva podruma, prizemlja i sedam sprato va.

Kako piše Pobjeda, na lokaciji je predviđeno parkiranje putničkih vozila, a u podzemnoj garaži i ispred objekata predviđen je i parking pro stor za autobuse.

-Konstrukcija objekata je postojeća, a rekonstrukcija se odnosi na unutrašnje sadržaje i mjenjanje tehnološkog procesa i opreme u smislu obogaćenja hotelskih smještajnih kapaciteta i ostalih potrebnih sadržaja kojima bi se upotpunila cjelokupna ponuda hotela, kaže se u tehničkom opisu. Na postojeću konstrukciju objekata H1 i H2 vrši se nadogradnja (čelična konstrukcija) za sadržaje kongresne sale, kao i dograd nja na prizemnom dijelu objekta H2, za potrebe izgradnje bazena SPA centra. Takođe je predviđeno spajanje objekata H1 i H2 pješačkom komunikacijom pasarelom.