23-08-2020

GA: Budva jedina opština u Crnoj Gori koja nije usvojila Prostorno urbanistički plan.

"Opština Budva je jedina opština u Crnoj Gori koja nije usvojila Prostorno urbanistički plan", navodi se u saopštenju Građanske Akcije.

GA: Budva jedina opština u Crnoj Gori koja nije usvojila Prostorno urbanistički plan. | Radio Televizija Budva

Saopštenje prenosimo integralno.

Opština Budva je jedina opština u Crnoj Gori koja nije usvojila Prostorno urbanistički plan. Na osnovu člana 162c Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, koji je prestao da važi krajem 2017. godine, kao i na osnovu člana 219 važećeg Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, lokalna samouprava mogla je i moći će sve do 2024 godine, do kada je određen rok za usvajanje Plana generalne regulacije, da usvoji Prostorno urbanistički plan kao i nove detaljne urbanističke planove.

Neistinu da nadležnost za usvajanje lokalnih planskih dokumenata, više ne pripada lokalnoj samoupravi nego nadležnom ministarstvu u Vladi Crne Gore, koja je građanima plasirana od strane Demokrata, DF-a, SNP-a, SDP-a i URE, koštala je opštinu Budva da jedina u Crnoj Gori nema Prostorno urbanistički plan i da su svi detaljni urbanistički planovi istekli.

Činjenica je da su Demokrate, DF, SNP, URA i SDP-e dva puta prevarili građane u vezi urbanističkih planova.

Prvi put su prevarili građane pred izbore 2016. godine kada su obećali da će kada dođu na vlast staviti van snage planove OKG DPS-a koji su inače istekli.

Drugi put prevarili su građane kada su rekli da lokalna samouprava nema nadležnost da usvaja nova lokalna planska dokumenta već da je tu nadležnost od opštine preuzela Vlada Crne Gore.

Na desetine lokalnih planskih dokumenata je usvojeno samo u Podgorici na osnovu čl. 219 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, što se može provjeriti na e-Registru, istaknutog na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma, kao i na sajtu Službenog lista CG-opštinski propisi.

Pitanje koje sa se nameće je da li su Demokrate, DF, SNP, URA i SDP-e spremni da još jednom, treći put, prevedu građane žedne preko vode kada su u pitanju lokalni urbanistički planovi, odnosno da upornim ćutanjem da se izjasne prije izbora hoće li i nakon izbora nastaviti sa korišćenjem isteklih planova organizovane kriminalne grupe DPS-a, ostave građane bez odgovora na pitanje a da nakon izbora nastave sa korišćenjem nevažećih planova.

Ono što je vrlo izvjesno je da ako Demokrate, DF, SNP, URA i SDP-e naprave otklon od DPS-a i obećaju da će nakon izbora pokrenuti postupak za usvajanje novih planova a da istekle neće koristiti, dobiće najveću podršku na izborima i pobijediti.

Građanska Akcija je nametnula ovo najvažnije pitanje za Budvu. Podržite Građansku Akciju. Zaokružite br. 5.