24-04-2018

Izrečene novčane kazne od ukupno 27,8 hiljada eura

Poreski inspektori su od petka do nedjelje u Podgorici, Cetinju i primorskim opštinama, u okviru provjera regularnosti poslovanja, utvrdili nepravilnosti kod 11 poreskih obveznika, izdali 17 prekršajnih naloga i izrekli novčane kazne od ukupno 27,8 hiljada EUR.

Izrečene novčane kazne od ukupno 27,8 hiljada eura | Radio Televizija Budva

Iz Poreske uprave (PU) je saopšteno da su nepravilnosti utvrđene prilikom kontrole konobe Ćatovića mlini u Morinju, restorana Cruiser, Riva i Gondola u Ulcinju i Torch u Budvi, kao i ulcinjske i barske picerije Amore i Karuba. Nepravilnosti su utvrđene i prilikom kontrole kafe bara Augusta i Nice Vice u Baru i Buda bar i Stefan u Podgorici.

Poreski inspektori su, kako su naveli iz PU, od petka do nedjelje u Podgorici, Cetinju i primorskim opštinama obavili 72 provjere regularnosti poslovanja i utvrdili nepravilnosti kod 11 poreskih obveznika.

Oni su objasnili da su u tom periodu intenzivirane kontrole u dijelu opšte poreske registracije, evidentiranja prometa, uplate pazara i prijavljivanja radnika.

„U okviru djelimičnih kontrola u primorskim opštinama, obavljene su ciljane kontrole poreskih obveznika, kod kojih su tokom prošle godine utvrđeni prekršaji ili za koje su bili u saznanju da ne evidentiraju promet i ne izdaju račune korisnicima usluga“, navodi se u saopštenju.

Iz PU su najavili da će tokom ljetnje turističke sezone na cjelokupnoj teritoriji Crne Gore biti intenzivirane aktivnosti na praćenju regularnosti poslovanja poreskih obveznika koji sezonski obavljaju djelatnost, sa posebnim fokusom na ugostiteljske objekte, kao i maloprodajne koji se bave prodajom hljeba, peciva i brze hrane.

„Na osnovu iskustva iz prethodnih sezona, posebna pažnja biće usmjerena na kontrole evidentiranja prometa i ostvarenih prihoda kod onih koji sezonski obavljaju djelatnost na 'otvorenom' prostoru, odnosno u plažnim barovima, tezgama, koji se bave turističkim prevozom brodom ili raftingom“, objašnjeno je iz PU.

Inspektori će kontrolisati i zakupce plaža, jer je uočena pojava da oni izdaju plaže u podzakup trećim osobama i ne prijavljuju prihod po tom osnovu, dok podzakupci obavljaju neregistrovanu djelatnost.

„Inspekcijskim nadzorom će biti obuhvaćeni i poreski obveznici, koji su rizični sa aspekta neredovnog i neblagovremenog podnošenja poreskih prijava, kao i oni koji imaju poreski dug, a ne izmiruju uredno reprogramirane poreske obaveze ili se nijesu prijavili za reprogram“, saopštili su predstavnici PU.

Oni su podsjetili da je projekat pod nazivom Poreski karavan dio akcionog plana PU za praćenje ljetnje turističke sezone, koji se organizuje u okviru proaktivnog pristupa usmjerenog na jačanje kapaciteta za pružanje usluga poreskim obveznicima i dvosmjerne komunikacije u cilju podsticanja dobrovoljnog poštovanja propisa poreskih obveznika i unaprijeđenja stepena poreske discipline na dugoročnom nivou.

Iz PU su podsjetili poreske obveznike na neophodnost poštovanja poreskih propisa i poručili da će se za one koji neregularno posluju primjenjivati oštre kaznene mjere, od izricanja prekršajnih naloga do privremene zabrane obavljanja djelatnosti i zatvaranja objekata.