12-03-2019

Javna rasprava o Nacrtu zakona o uspostavljanju okvira za zaštitu morske sredine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma poziva naučnu i stručnu javnost, naučnoistraživačke ustanove i ustanove visokog obrazovanja, privredne subjekte, nevladine organizacije, građane i sve zainteresovane subjekte da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o uspostavljanju okvira za zaštitu morske sredine, u periodu od 11. marta do 01. aprila 2019. godine.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o uspostavljanju okvira za zaštitu morske sredine | Radio Televizija Budva

Javna rasprava se sprovodi dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku, kao i organizovanjem okruglog stola.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Direktoratu za klimatske promjene i mediteranske poslove, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica, u pisanom obliku putem pošte ili lično ili u elektronskom obliku na e-mail adresu [email protected], na Obrascu broj 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije“, koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Okrugli sto biće organizovan u srijedu, 27. marta 2019. godine, s početkom u 10 časova, u multimedijalnoj sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica.