27-11-2021

Javni poziv za javnu raspravu u vezi sa Nacrtom odluke o budžetu opštine Budva za 2022. godinu

Skupština opštine Budva, donijela je Odluku o budžetu Opštine Budva za 2022. godinu, kojom se za opštinu Budva utvrđuje Budžet za 2022. godinu u iznosu od 34.826.000,00 EUR. .

Javni poziv za javnu raspravu  u vezi sa Nacrtom odluke o budžetu opštine Budva za 2022. godinu | Radio Televizija Budva

Nacrt odluke o budžetu opštine Budva za 2022. godinu pogledajte OVDJE