16-01-2020

Jeftinije izdavanje pasoša, nove lične karte od 30. marta

Generalna direktorica za građanska stanja i lične isprave u MUP-u Milanka Baković je, na pres konferenciji, nakon sjednice Vlade, kazala da će visina naknade za obrazac pasoša biti osam eura, što je u odnosu na dosadašnju naknadu od 15e niže za sedam eura.

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o izmjeni Odluke o visini naknade za obrazac pasoša i putnog lista i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o obrascima putnih isprava.“To će u praksi značiti da će za djecu i lica do 21 godine ukupni troškovi za izdavanje pasoša iznositi osam eura, a za ostale građane, uz plaćanje administrativne takse od 25e, ukupni troškovi će iznositi 33e umjesto dosadašnjih 40e“, istakla je generalna direktorica Baković.

Takođe, uvodi se novina, kako bi se dobio najbolji mogući sigurnosni koncept, te će pasoš biti dopunjen dodatnim karakteristikama i bezbjednosnim elementima i izrađen u skladu sa ICAO standardima.

Govoreći o benefitima, direktorica Baković je saopštila da će novi sigurnosni elementi koji će biti ugrađeni u pasoše smanjiti mogućnost zloupotrebe identiteta i ličnih podataka, odnosno spriječiće se falsifikovanja dokumenata. Savremenije putne isprave će olakšati rad Graničnoj policiji, operaterima na aerodromima, avioprevoznicima, carinskim službenicima, s obzirom da će automatizovana provjera dokumenata i putnika, dovesti do brže granične kontrole i manjih redova na graničnim prelazima.

Generalna direktorica Baković je dodala da će Ministarstvo unutrašnjih poslova početi sa izdavanjem pasoša III generacije krajem tekućeg mjeseca.

Podsjećajući da je prošle godine usvojen i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti, čija primjena je odložena do 30.03.2020. godine, kada će se i početi sa izdavanjem ličnih karata III generacije, Baković je naglasila da će i nove lične karte imati brojne benefite za građane Crne Gore.

„Budući da će nove lične karte sadržati čip – elektronski nosač u kojem će biti ugrađeni certifikat za elektronsku identifikaciju i certifikat za kvalifikovani elektronski potpis, to će umnogome doprinijeti kvalitetnijem životu naših građana i unaprijediti komunikaciju i poslovanje u državi. Zahvaljujući certifikatima pohranjenim u čipu lične karte, građani će imati pristup brojnim uslugama, te će moći, preko portala eUprave, da naruče izvod iz registra rođenih, registra crnogorskih državljana, uvjerenje o prebivalištu, da izvrše promjenu adrese, jer je certifikat za kvalifikovani elektronski potpis ekvivalentan svojeručnom potpisu na šalteru. Takođe, građanima će biti omogućen pristup određenim elektronskim servisima u zdravstvenom sistemu, kao što su: podizanje ljekova u apotekama, pristup zdravstvenom pregledu, jer će lična karta biti zamjena i za zdravstvenu knjižicu” pojasnila je Baković.

Sveukupno, uvođenjem novih dokumenata, Crna Gora implementira evropske i međunarodne standarde iz ove oblasti, a što će, u krajnjem, omogućiti brže granične kontrole, lakše postupke u oblastima elektronskog poslovanja, elektronske trgovine, platnih sistema, uz eliminisanje procesa čekanja na usluge. Komunikacija građana postaće bolja, jednostavnija i jeftinija, zaključila je Baković.