01-10-2019

Još jedna izgubljena šansa?

Naizgled zaboravljeni hotel "As" dobija novu šansu ne tako davne 2014. godine ali ...


Hotel "As" je prodat prije 17 godina rusko-crnogorskoj kompaniji "Nega turs" za pet miliona maraka, uz predviđeno ulaganje od 22 miliona maraka.

Rok za izgradnju je bio kraj 2003. godine.

Naizgled zaboravljeni kompleks sa pet zvjezdica dobija još jednu šansu od Vlade Crne Gore 2014.

Prema aneksu, uz koji je data garancija od tri miliona, investitor je trebalo da u prvoj fazi rekonstrukcije i gradnje hotela uloži najmanje 15 miliona eura, od čega polovinu do 15. novembra 2014. godine.

Zbog nepoštovanja obaveze iz aneksa Vlada je početkom 2016. godine tražila raskid ugovora. HG "Budvanska rivijera" je u Maju 2016. godine po nalogu Vlade, podnijela Privrednom sudu tužbu za raskid ugovora.

U kompaniju "Nega turs" je početkom godine bio uveden stečaj, ali je usvajanjem plana reorganizacije izašla iz stečaja. Tokom postupka stečajna upravnica Snežana Jović nije prihvatila ovo potraživanje opštine, zbog čega je i pokrenut sudski postupak. Sutkinja Dijana Raičković zakazala je glavnu raspravu za 1. novembar i naložila Nega tursu da dostavi plan reorganizacije koji je krajem aprila potvrdio sudija Blažo Jovanić.

Zahtjev za uvođenjem stečaja u Privredni sud je stigao 27. avgusta ove godine.

Stečaj su inicirali zaposleni zbog duga od 28,6 hiljada eura, koji je ubrzo izmiren, a isplaćena su i dugovanja prema centrali i budvanskoj filijali Poreske uprave u visini od 16,7 hiljada eura.

Tada je plaćen i dug Elektroprivredi od 3,2 hiljade eura. Prije otvaranja stečaja, ova kompanija je bila u blokadi više od dvije godine na iznos od 43,3 hiljade eura.

Zbog privatizacije hotela "As" 2016. godine je održano kontrolno saslušanje tadašnjeg ministra turizma, Branimira Gvozdenovića, pred skupštinskim odborom za ekonomiju. Skupština je, nakon toga, usvojila zaključke odbora, od kojih je najvažniji da se u slučaju raskida ugovora hotel ne može vratiti Budvanskoj rivijeri, već se mora tretirati kao imovina države.

Podsjetimo, kompanija "Nega turs" koja je bila investitor ovog projekta, uzvratila je protiv-tužbom na tužbu opštine Budva kojom traži da im se prizna potraživanje u iznosu od 393,7 hiljada eura po osnovu poreza za nepokretnosti za nezavršen hotel "As" u Perazića dolu, tražeći da se utvrdi da ovo potraživanje ne postoji, rečeno je na nedavno pripremnom ročištu pred Privrednim sudom. Advokat Nega tursa, Milan Vujošević, odbio je ovakav tužbeni zahtjev jer je, kako navodi, nezakonit.

Ovo nije jedini spor protiv Nega tursa, jer je država još prije uvođenja stečaja pokrenula postupak za raskid ugovora o prodaji hotela "As". Tužbom su obuhvaćene i kompanije "Nega turs" iz Moskve i "Montena invest", kao i vlasnik Neđeljko Gardašević. Osim raskida ugovora, tužbom se traži da se nepokretnosti upisane na Nega turs i Garadaševića vrate, a ukoliko sud ne prihvati taj zahtjev, onda da se Nega turs obaveže da nadoknadi tržišnu vrijednost ovih nepokretnosti, kao i štetu zbog povrede ugovornih obaveza. Država je ranije izdejstvovala privremenu mjeru zabrane otuđenja i opterećenja na građevinu hotela "As" i na zemljišni kompleks od 36 hiljada eura u Perazića dolu.

Privredni sud je je 25. septembra pozvao povjerioce da u roku od mjesec dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka prijave svoja obezbijeđena i neobezbijeđena potraživanja. Poziv je stavljen na oglasnu tablu suda, prvi sastanak povjerilaca održaće se 5. novembra, a ročište za ispitivanje potraživanja 9. novembra ove godine.


Izvor: InvestitorNekadašnji izgled hotela "As", koji je bio jedan od najreprezentativnijih u Evropi 70-ih i 80-ih godina.