30-06-2021

JP Morsko dobro: More čisto i bezbjedno za kupače

Kada je u pitanju opština Budva, Program provjere kvaliteta morske vode se realizuje na 32 lokacije, te je u ovom mjerenju na njih 26 voda bila odličnog kvaliteta, na pet dobrog, a na jednom zadovoljavajućeg kvaliteta.

JP Morsko dobro: More čisto i bezbjedno za kupače | Radio Televizija Budva

Foto: pixabay.com/ilustracija

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveou periodu od 22. do 26. juna ove godine, pokazali su da je na 77,3% lokacija morska voda bila
odličnog kvaliteta, na 17,3% lokacija dobrog, na 3,6% lokacija zadovoljavajućeg , dok je na 1,8% lokacija voda bila lošeg kvaliteta.

Ovakvi rezultati pokazuju da je morska voda na većini crnogorskih kupališta sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera
obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/19), kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: odlične, dobre,zadovoljavajuće i loše.

U opštini Ulcinj, na svih 18 lokacija na kojima se realizuje Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode, voda je bila odličnog kvaliteta. Od ukupno 15 lokacija u opštini Bar, na njih 10 voda je bila odličnog kvaliteta, na 4 dobrog, a na 1
zadovoljavajućeg kvaliteta.


U Bokokotorskom zalivu, u opštini Herceg Novi uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 15 ona bila odličnog, na 4 dobrog, a na 2 zadovoljavajućeg kvaliteta.

U opštini Tivat, Programom je obuhvaćeno 9 lokacija, od čega je na njih 5 voda bila odličnog, a na 4 dobrog kvaliteta. Na području opštine Kotor od ukupn 15 lokacija, voda je bila odličnog kvaliteta na njih 11, dobrog na 2 lokacije, dok je na lokacijama “Benovo 01” i “Žuta plaza 01” voda bila lošeg kvaliteta.

Javno preduzeće je obavijestilo nadležne inspekcijske organe o stanju kvaliteta vode na ovim lokacijama, i zatražilo hitnu inspkecijsku kontrolu predmetnih lokacija. Na kupalištima u okviru ovih lokacija istaknuta je crvena zastavica, kao simbol zabrane kupanja na istima.

Nakon dobijenih podataka Institut za biologiju mora je nastavio uzimanje uzoraka morske vode sa ovih lokacija, a o rezultatima odrađenih analiza ćemo naknadno obavijestiti javnost. Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku.