14-11-2017

JPMD u studijskoj posjeti Sloveniji

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je početkom novembra, a na poziv upravljača, organizovalo trodnevnu studijsku posjetu Krajinskom parku “Sečoveljske Soline” i Naravnom rezervatu “Škocjanski zatok” u Sloveniji.

JPMD u studijskoj posjeti Sloveniji | Radio Televizija Budva

U ovoj studijskoj posjeti, pored predstavnika Javnog preduzeća, učestvovali su i predstavnici Opštine Tivat, Mjesne zajednice “Krtoli” i predstavnici medija.

'Posjeta je bila organizovana s ciljem upoređivanja aktivnosti na zaštiti, očuvanju i unaprijeđenju ovih područja sa sličnim aktivnostima koja se realizuju u posebnom rezervatu prirode “Tivatska solila”. Javno preduzeće, kao upravljač Solilima, do sada je investiralo više od 200 hiljada eura na poslovima uređenja infrastrukture, monitoringa biodiverziteta, edukacije i unapređenje stanja samog područja'- navedeno je u saopštenju.

Izrađene su i dvije studije: “Studija regulisanja vodotoka i kanala u specijalnom rezervatu” i “Studija kulturne bastine”, čime su stvoreni preduslovi za izradu projektne dokumentacije za hidrološki režim u samom rezervatu, što, kako su pojasnili, podrazumijeva unaprjeđenje stanja cijelog područja.

Izrada Studije kulturne baštine, kako smatraju, sjajan je preduslov da se u budućnosti područje Solila zaštiti i kao kulturno dobro.

Ova posjeta bila je prilika da se vizija razvoja Tivatskih Solila, kao i planovi za naredni period, uporede sa primjerima dobre i uspješne prakse zaštite prirode u regionu, a “Sečoveljske soline” i “Škocjanski zatok” prepoznati su kao vodeći primjeri ovog tipa.

“Sečoveljske soline” jedan su od rijetkih primjera revitalizacije stare solane. Ovo područje danas je podijeljeno u dva dijela, dio koji uživa strogi režim zaštite i predstavlja jedinstven rezervat za ptice, i drugi dio koji danas funkcioniše kao aktivna Solana u kojoj se na tradicionalan način proizvodi so.

Dio solane za proizvodnju, otvoren je i za posjete turista, i čini jednu od glavnih turističkih ponuda Pirana, gdje pored kulturno-istrijskih vrijednosti ovog područja posjetioci mogu uživati i u outdore SPA centru.

Osnov uspijeha ove solane leži zapravo u dobroj saradnji uprave parka sa lokalnim stanovništvom, koje je na direktan ili indirektan način uključeno u funkcionisanje ovog područja.

'Slična situacija prepoznata je i na Tivastkim Solilima, gdje je dobra saradnja upravljača sa lokalnom zajednicom i drugim relevantnim institucijama na zavidnom nivou. Kolege iz Slovenije, razvoj Tivatskih Solila vide kao sjajan primjer razvoja, ne samo za Crnu Goru, već za region i Evropu'- navedeno je u saopštenju.

'Naravni rezervat “Škocjanski zatok”, nastao je napornim radom i istrajnosti grupe volontera, koji su od potpuno devastiranog i zagađenog područja, nekadašnje deponije, napravili jedinstveni rezervat prirode, koje može poslužiti kao sjajan primjer kako aktivnostima na Tivatskim solilima možemo značajno unaprijediti stanje područja i učiniti ga jedinstvenom oazom za poboljšanje biodiverziteta'- navedeno je u saopštenju JPMD.

Ovo studijsko putovanje bila je, kako zaključuju, i prilika da se svi učesnici upoznaju sa dobrim primjerima održivog upravljanja zaštićenim područjem, dobiju prave i korisne odgovore na sve što ih zanima i dio viđenog prenesu na zaštitu i unaprijeđenje posebnog rezervata prirode “Tivatska Solila”.