11-05-2020

Koronavirus ima teške i razarajuće posljedice na avio-industriju

Kriza izazvana koronavirusom ima teške i razarajuće posljedice za avio-industriju i sve njene činioce kazao je novi izvršni direktor Montenegro Airlines-a (MA) Vlastimir Ristić i dodao da su suočeni sa najtežom krizom komercijalne avijacije od njenog postanka.


Foto: Montenegro Airlines

On je u intervjuu za Dan kazao da je svaki dan prizemljenja aviona jako skup, i generišu se troškovi koji ne samo da se ne mogu zaustaviti već se sa trajanjem krize multipliciraju.

"Bliže podatke o efektima krize po MA imaćemo po okončanju perioda bez komercijalnog letenja, i za sada bismo se uzdržali od nezahvalne prognoze kvantifikacije gubitka", rekao je Ristić.

On je dodao da je avio-saobraćaj zaustavljen 16. marta, a imajući u vidu posljednje mjere koje je predstavilo Nacionalno-kordinaciono tijelo (NKT), prvi letovi se mogu očekivati u junu i to ka destinacijama u okruženju, u smanjenom intenzitetu zbog redukovane tražnje.

"Tu krizu i smanjenje prihoda, osjetiće svi koji su direktno ili posredno vezani za avio-prevoz, od aerodroma, turističkih agencija, turoperatora, hotela, restorana i svih ostalih vidova turističke ponude. Svi smo u turističkom lancu koji trpi, ali se nadamo da ćemo, uz pomoć Vlade i međunarodnih organizacija, ipak izdržati", naveo je Ristić.

On je saopštio da se teške posljedice koje Covid-19 ostavlja po poslovanje tiču, prije svega, budućeg rada i za sada ih je teško cjelovito sagledati.

"Sprovođenje usvojenog zakona o MA je naš prioritetni zadatak i u svojoj primjeni ima elemenata koji se tiču postupaka nabavki osnovnih sredstava kompanije a koja su, sa druge strane, tržišna kategorija", kazao je Ristić.

Kako će tržište reagovati na sve potrese koje Covid-19 izaziva, kako je objasnio, sada je rano zaključiti, ali može se reći da će, osim negativnih efekata o kojima ima dosta riječi, možda biti i onih koji nijesu po avio-operatere nepovoljni, kao što su pad cijene avio-goriva i aerodromskih usluga, i očekivano širenje ponude polovnih letjelica na tržištu iznajmljivanja i prodaje avio-jedinica.

"Ali, moramo biti oprezni, i sa ovakvim analizama, dodatno sačekati", kazao je Ristić.

Na pitanje Dana koliki je u aprilu minus iz poslovanja MA Ristić je rekao da je riječ o višemilionskim gubicima.

"Prizemljeni smo već dva mjeseca, pa su i prodajno-komercijalne aktivnosti u potpunosti zaustavljene. Sa druge strane, imamo mnogo fiksnih obaveza. Za ovu priliku pomenućemo samo najmarkantnije: isplata što lizing, što kreditnih renti za avione, održavanje avio-motora u odgovarajućoj tehničkoj kondiciji, isplatu zarada zaposlenima", naveo je Ristić.

On je dodao da su se susreli sa najvećom krizom u avio-industriji koja je pogodila i velike i male kompanije. MA ne može biti izuzetak.

Ristić je saopštio da je prisilni prekid osnovne djelatnosti Društva uslovio odsustvo potreba za angažovanje radne snage.

"Iako nerado, iz razloga racionalnog vođenja kompanije, morali smo pribjeći zakonskom institutu privremenog prekida rada bez krivice zaposlenog, što znači da zaposleni nijesu na poslu i nijesu dužni da rade od kuće", dodao je Ristić.

On je objasnio da im za navedeno pripada pravo na isplatu zarade u visini od 70 odsto osnova za naknadu koju čini prosječna zarada ostvarena u prethodnom polugodištu.

"Prihvatajući bez izuzetka i na pravi način takvu odluku poslovodstva, zaposleni su pokazali da dijele sudbinu kompanije i teret krize", rekao je Ristić.

Na pitanje Dana, dokle je stigao postupak pokrenut zbog sumnje da je prekršio Zakon o sprečavanju korupcije jer upravlja dvjema privatnim kompanijama Ristić je rekao da je završen prije nekoliko mjeseci.

"Ali, najkorisnije je da pustimo institucijama sistema da dovedu do kraja svoje aktivnosti i time će pažnja javnosti u ovoj stvari dobiti odgovarajući odgovor", rekao je Ristić.

On je objasnio da će strateški cilj MA ostati nepromijenjen, i da se ogleda u očuvanju privrednih, turističkih i strateških potencijala koje kompanija ima.

"Ukupna društvena funkcija kompanije mora jačati u susret ulaganju i očekivanjima vlasnika, Vlade Crne Gore. Učinićemo sve da se što bolje spremimo za implementaciju Zakona o ulaganju u konsolidaciju i razvoj MA i intenzivno ćemo sprovoditi i pripremati aktivnosti koje idu u pravcu namjenske upotrebe tih sredstava", dodao je Ristić.

On je kazao da je MA takvim odnosom osnivača dobio novu šansu da pokaže svoju sposobnost prilagodljivosti dinamičnom procesu mijenjanja karaktera avio-saobraćaja i pokaže da kao mala, racionalna i fleksibilna avio-kompanija ima šansu da se najprije sačuva, a potom i postane, za regionalne uslove, ozbiljna kompanija koja obavlja svoj društveni zadatak.

"Put ka opisanom cilju, svakako zahtijeva aktivan rad svih zaposlenih i sistemske promjene pristupa poslu. Pri ovome mislim prije svega na kadrovsko jačanje MA u sektorima koji nijesu vezani za operativne procese realizacije letenja, privlačenje mladih ali i iskusnijih ljudi, koji će avijaciju doživjeti kao afirmaciju i izazov i na srednji i duži rok vidjeti sebe u MA. Vjerujemo da nakon svega, MA ima privrednu priliku a trudićemo se da stvorimo sada nedostajući kadrovski potencijal, da je iskoristimo", zaključio je Ristić.


Izvor: MINA Business