21-05-2022

Krajem maja u Budvi prvi simpozijum energetike u Crnoj Gori

Elektroprivreda i Savez energetičara organizovaće krajem maja u Budvi prvi simpozijum energetike u Crnoj Gori, na temu Novi energetski trendovi.

Krajem maja u Budvi prvi simpozijum energetike u Crnoj Gori | Radio Televizija Budva

Foto: Portal RTV Budva

Iz EPCG je saopšteno da je namjera da stručni skup pod nazivom EPCG NET 2022, koji će biti organizovan 27. i 28. maja u hotelu Avala, postane tradicionalan i posluži za bolje pozicioniranje EPCG i Crne Gore, kao relevantnih adresa za pokretanje i razvoj novih ideja u oblasti energetike u jugoistočnoj Evropi.

„Naša misija je da se znatno bolje uvežu energetske kompanije i obrazovne i naučne institucije, kako bi se na najoptimalniji način iskoristili bogati energetski resursi Crne Gore i zemalja regiona i stvorili uslovi za dinamičan razvoj, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije (OIE), ali i pronašla odgovarajuća rješenja za izazove energetske recesije sa kojom se svijet danas suočava“, kazali su iz EPCG.

Najavljen je dolazak oko 200 učesnika, među kojima su najeminentnija imena energetskog sektora u jugoistočnoj Evropi.

Panelisti će, između ostalih, biti redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i predsjednik Saveza energetičara, Nikola Rajaković, rukovodilac Sektora za električnu energiju u Sekretarijatu Energetske zajednice, Jasmina Trhulj i šef Sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori, Yngve Engstrom.

Prvog dana simpozijuma planirani su paneli o obnovljivim izvorima energije, kao i o liberalizaciji tržišta i prednostima uspostavljanja regionalne berze električne energije.

Biće organizovano i predavanje o korišćenju vodonika u tranziciji.

Drugog dana će se na panelima razgovarati o poslovnim modelima, uslovima finansiranja i mogućnostima korišćenja EU fondova za investiranje u sektor energetike, kao i o dekarbonizaciji energetskog sektora.

Biće organizovana i prezentacija projekta EPCG, Solari 3000+ i 500+.