08-09-2021

Ljubanović: Unaprijediti nastavu i stvoriti atmosferu u kojoj će se i učenici i nastavnici osjećati prijatno

Profesor Novak Ljubanović za vršioca dužnosti direktora OŠ "Stefan Mitrov Ljubiša" imenovan je krajem jula. U razgovoru za naš portal ističe da ne sumnja da će moći da prepozna potrebe kolega, s obzirom na dvadesetogodišnje iskustvo rada u učionici. Takođe, prioritet je da se u izmjenjenijim uslovima nađe najbolji model za realizaciju nastavnog procesa.


Foto: Arhiva

"Djeca su prethodnih godinu i po dana u više navrata bila izložena nesvakidašnjem načinu rada, radu tokom kojeg usvajanje znanja nije bilo na predviđenom i očekivanom nivou. Unaprjeđivanje nastave i stvaranje atmosfere u kojoj će se i učenici i nastavnici osjećati prijatno, jedan je od prioriteta. Takođe ću u narednom periodu pažnju posvetiti radu sa nadarenim učenicima koji će učešćem u raznim projektima predstavljati našu školu na državnim i međunarodnim takmičenjima", istakao je Ljubanović.

Kako je najavio, nastaviće se obuka nastavnika u projektu “Škole za 21. vijek”, koja je realizovana uz podršku British Council-a.

"Zajedno sa kolegama kroz proces samoevaluacije prepoznaćemo oblasti koje treba unaprijediti. U tom procesu obezbijedićemo prioritetne obuke nastavnika, kako bi nastava bila prilagođena savremenim tokovima. Smatram da upotreba savremenih alata prilikom izvođenja nastave može doprinijeti poboljšanju koncentracije i zainteresovanosti učenika i omogućiti im da usvoje nastavne sadržaje."

V.d. direktora OŠ "Stefan Mitrov Ljubiša", planira da kolegama iz vaspitno-obrazovnih ustanova sa teritorije budvanske opštine predloži saradnju i organizovanje zajedničkih aktivnosti, oglednih i javnih časova kojima će se promovisati kulturno i istorijsko nasljeđe Budve.

Cilj je da, kroz nastavne i vannastavne aktivnosti, čija će realizacija zavisiti od epidemiološke situacije, ova osnovna škola bude ustanova u kojoj će djeca sticati znanja i vještine i osposobiti se za kritičko promišljanje i rješavanje problema.

"Sem stvaranje dobre saradnje sa kolegama, cilj mi je da ostvarim dobru i kontinuiranu saradnju sa roditeljima. Smatram da zadovoljno dijete to osjećanje prenosi na roditelje i ako to postignemo možemo reći da smo na dobrom putu da ostvarimo sve ranije pomenute ciljeve", istakao je Ljubanović.


M.S.