07-04-2015

Marković: Slijedi faza temeljnog sprovodjenja zakonodavstva ka EU

U Crnoj Gori slijedi faza temeljnog sprovođenja zakona i jačanje administrativnih kapaciteta u cilju ispunjavanja privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24, poručio je potpredsjednik Vlade, Duško Marković, na sjednici Savjeta za vladavinu prava, ocijenivši da je napredak u toj oblasti temelj za napredak u procesu pregovora.

Marković: Slijedi faza temeljnog sprovodjenja zakonodavstva ka EU | Radio Televizija Budva

Donošenjem seta pravosudnih zakona, Crna Gora je zaokružila proces normativne reforme pravosuđa, jasno stavljajući do znanja da su pitanja iz domena vladavine prava strateški prioritet. Time je pokazala spremnost da odgovori na zahtjeve kompleksne evropske agende, a donošenjem seta antikorupcijskog zakonodavstva otišla je korak dalje i uspostavila kvalitetan antikorupcijski sistem na nivou standarda EU, a u nekim segmentima možda i savremeniji, poručeno je sa sjednice.

Savjet je ocijenio da je početkom ove godine zabilježen veoma intezivan rad u oblasti vladavine prava, u kojem je, pored usvajanja ključnog seta zakona, održan i sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost, a realizovano je i pet ekspertskih misija, i za tekući mjesec najavljena još jedna koja se tiče poglavlja 24. Istaknuto je takođe da je pozitivne ocjene dosadašnjeg rada dala i Evropska komisija, na kraju petog sastanka Pododbora za pravdu slobodu i bezbjednost, koji je održan u februaru, uz ohrabrenje da se sa istim intezitetom i posvećenošću nastavi rad na punoj implementaciji usvojene legislative.

Posebno je naglašen značaj ispunjenja privremenih mjerila za 23. i 24. poglavlje, koja su ključna za dalji tok pregovaračkog procesa Crne Gore sa EU​, saošteno je iz ​ Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.