15-06-2020

Matične ćelije obnavljaju srčani mišić

Američki naučnici s Mayo Clinic uspjeli su tokom laboratorijskog istraživanja provedenog na miševima otkriti na koji način matične ćelije vraćaju srčani mišić u stanje prije srčanog udara (infarkta miokarda).

Matične ćelije obnavljaju srčani mišić | Radio Televizija Budva

Kardiopoetske matične ćelije bile su izvedene iz matičnih ćelija koštane srži.

Smatra se da bi novo razumijevanje načina na koji matične ćelije obnavljaju srčani mišić moglo pružiti okvir za širu primjenu terapije matičnim ćelijama kod različitih stanja.

Inače, srčana bolest vodeći je uzrok smrti u SAD-u, a svakih 40 sekundi neko u SAD-u doživi srčani udar. Valja istaknuti da se trenutno terapija kardiopoetskim matičnim ćelijama testira u kliničkim ispitivanjima i na srčanim bolesnicima.


Izvor: Avaz.ba