30-03-2018

Mještani najavljuju blokadu puta Budva - Cetinje

Nakon što su najavili blokadu magistrale ka Cetinju, kako bi upozorili nadležne da nakon tri godine završe rekonstrukciju puta do Brajića, mještani Brajića, Pobora, Mažića, Lapčića, Stanišića i Markovića zatražili su hitan prijem kod predsjednika Opštine Budva Dragana Krapovića i predsjednika Skupštine, Đorđija Vujovića, koji je održan danas.

Mještani najavljuju blokadu puta Budva - Cetinje | Radio Televizija Budva

I pored najava zajedničkog sastanka u Direkciji za saobraćaj, mještani su naglasili da će već danas podnijeti Upravi policije zahtjev za obustavu saobraćaja na dionici Cetinje – Budva za 10. april.

"Tražićemo sastanak sa direktorom Direcije za saobraćaj Savom Paračom početkom naredne sedmice. Danas ćemo Upravi policije podnijeti zahtjev za obustavu saobraćaja, na dionici Budva - Brajići, za utorak 10. april, u periodu od 8 do 9 časova. Ukoliko oni izađu u susret i krenu radovi, mi smo spremni da odustanemo od ovih radikalnih mjera. Međutim, nećemo više dozvoljavati da se stvari odvijaju na ovakav način", istakao je predstavnik mještana Aleksandar Franeta.

Predsjednik Dragan Krapović kazao je da u potpunosti razumije nezadovoljstvo mještana sela u zaleđu Budve koji su, kao i Opština, pogođeni kontinuiranim odlaganjem završetka radova na putu Budva-Cetinje.

Krapović je apelovao na Ministarstvo saobraćaja i na Vladu Crne Gore, da se, kako je rekao, konaočno uozbilje i taj projekat dovedu do kraja.

On je podsjetio da je planirani završetak radova bi 17. maj prošle godine, te da je probijen rok od skoro godinu dana, a ono što je urađeno na trasi puta Budva – Cetinje je štetno po interese Budve, ali i po državni budžet.

"Radovi su trebali da budu završeni još prije godinu dana. Firme „Hidrokop" i „Tehnoput“ koje izvode radove, već duži vremenski period su u blokadama od nekoliko stotina hiljada do čak milion eura. Nisu mogle da dobiju te poslove po zakonu, i postavlja se pitanje kako su ih dobili. Trenutno te dvije iste firme rade bulevar na ulazu u Podgoricu, što kako je dodao, to ukazuje na činjenicu da se postavljaju neke vrste prioriteta na političkoj osnovi", naveo je Krapović.

Lokalana samouprava je spremna da pruži potpunu podršku koju su mještani tražili.

"Bićemo solidarni sa njima, uz formalne načine komunacije prema Direkciji, uz eventualno zakazivanje sastanka, ako pristanu, nakon čega slijede i javni apeli, skretanje pažnje, na rješavanje problema koji je u dramatičnoj fazi, s obzirom da je turistička sezona na pragu", naveo je Krapović.

Predsjednik SO Budva Đordjije Vujović kazao je da smo došli u jednu žalosnu situaciju da građani preuzimaju stvar u svoje ruke i da prijete blokadom, što je ovoga puta sasvim opravdano, ne bi li na neki način naterali Direkciju, odnosno Vladu da što prije završe pomenutu dionicu.

"Svima je jasno, posebno građanima, da je na sceni političko kažnjavanje Budve. Da se ovo dešava u Podgorici, odgovorno tvrdim da bi put bio završen za par mjeseci“, istakao je Vujović.

Krapović je uputio apel Ministarstvu saobraćaja i Vladi Crne Gore, dodajući da je lokalna samouprava, ukoliko je potrebno, spremna da se uključi u riješavanje ovog teškog problema.