12-02-2015

Morsko dobro: Nelegalna gradnja na Lučicama

Morsko dobro: Nelegalna gradnja na Lučicama | Radio Televizija Budva

Služba kontrole Morskog dobra je 10. februara izvršila obilazak prostora u opštini Budva, lokacije ‘’Lučice’’ i konstatovala da n.n. lice, na dijelu kamenite obale, jugo-zapadno od plaže Lučice, izvodi građevinske radove na izgradnji objekta, kamenih zidova, stepeništa i denivelisanih platoa, bez dozvole i odobrenja.

"Navedeni radovi izvode se dijelom na kat. parc. br. 1010 KO. Petrovac koja je vlasništvo Republike Crne Gore, a dijelom u zaleđu kamenite obale na kat. parc. br. 1008/1 KO. Petrovac koja je van zone morskog dobra, i vlasništvo je opštine Budva", saopštili su iz Morskog dobra.