23-04-2021

Na evidenciji budvanskog Centra za socijalni rad 48 porodica

S obziroma na trenutnu ekonomsku situaciju povećana je i potražnja za jednokratnom novčanom pomoći saopšteno je iz budvanskog Centra za Socijalni rad.

Na evidenciji budvanskog Centra za socijalni rad 48 porodica | Radio Televizija Budva

Svi korisnici materijalnog obezbjeđenja, imaju pravo na korištenje Narodne kuhinje, a osim toga mogu koristiti usluge koje im nudi CK, a u zavisnosti od broja članova porodice koje su na evidenciji Centra za socijalni rad, primaju nakodnadu koja se kreće od 68 do 130 eura.

Spisak osoba koja se nalaze na evidenciji centra za socijalni rad se povećao, trenutno u Budvi pravo na materijalno obezbjeđenje ima 48 porodica.

"U prva tri mjeseca ove godine imali smo deset novih porodica, to je u odnosu nas prošlu i preprošlu godinu više. Obično smo imali tri ili četri, a naviše pet porodica koje su ostvarivale materijalno obezbjeđenje, a sada deset, što govori o ekonomskoj situaciji", kazala je za Polis Jasmina Pterović iz Centra za socijalni rad.

Svi korisnici materijalnog obezbjeđenja imaju pravo na korišćenje Narodne kuhinje, a osim toga mogu koristiti i druge usluge koje im nudi CK.

"Mi sarađujemo sa Crvenim krstom, gdje naši korisnici ostvarju pomoć i u hrani i u higijeni, takođe imaju povlastice pri plaćanju vode i stuje, a djeca korisnika materijalnog obezbjeđenja imaju besplatan vrtić. Novčani iznos koji ostvarju kod Centra za socijalni rad nije veliki, ali uz sve nabrojno iznos je mnogo veći", istakla je Petrović.

U zavisnosti od broja članova prodice koje su na evidenciji Centra za socijalni rad primaju novčanu pomoć koja se kreće od 68 do 130 eura, a djeca imaju pravo na 25 eura dječjeg dodatka.

S obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju povećana je i potražnja za jednokratnom novčanom pomoći, istakla je naša sagovornica.

"To su porodice ne smao kroisnici materijalnog obezbjeđenja nego i druge, Centar raspolaže iznosom od 393 eura na mjesečnom nivou i taj se iznos raspoređuje korisnicima", kazala je.

Na godišnjem nivou porodica se može jednom ili dva puta obratiti za jendokratnu novčanu pomoć, a u skaldu sa količinom sredstava koja su na raspolaganju će se pomoći. Rapoloživi fond se mijenja iz godine u goinu, a u odnosu na prošlu godinu je uvećan za četiri puta, istakla je Petrović.D.P.