09-12-2015

Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti opštine Budva za 2016. godinu

Na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi i Odluke o učešću stanovništva u vršenju javnih poslova, Sekretarijat za privredu i finansije opštine Budva, organizovao je javnu raspravu na temu Nacrt odluke o porezu na nepokretnosti koja bi trebalo da se primjenjuje od 01.01. 2016. godine.

Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti opštine Budva za 2016. godinu | Radio Televizija Budva

Novi nacrt donosi i neke promjene u odnosu na postojeći, a odziv zainteresovanih predstavnika za javnu tribinu bio je veoma slab, rekla je u razgovoru sa Jasnom Bezarević, Jelena Baštrica, sekretarka Sekretarijata za privredu i finansije.

Opširnije u prilogu: