29-01-2015

Nastavci sjednica i glasanje

Predsjednik Skupštine opštine Budva, zakazao je za petak, 30. januar nastavak 14. sjednice i nastavak 15. sjednice SO Budva.

Nastavci sjednica i glasanje | Radio Televizija Budva

U petak od 10 sati u Akademiji znanja, planiran je dan za glasanje za preostale dvije tačke dnevnog reda 14 sjednice koja je održana 22. i 23. decembra 2014.godine.

Od 38 tačaka dnevnog reda ove sjednice, odbornici su se izjasnili o 36 tačka na zasijedanju 29. decembra. Podsjetimo da se odbornici zbog nedostatka kvoruma nijesu izjasnili o davanju saglasnosti o dugoročnoj saradnji na organizaciji „Sea dance“ ljetnjeg muzičkog festivala kao ni o predlogu rješenja o davanju saglasnosti o stavljanju van snage ugovora koji je opština Budva potpisala sa firmom Fab Live o preuzimanju nekretnina u zgradi Tre Canne zbog izmirenja dugovanja Vladi Crne Gore, za poreze i doprinose.

Po završetku glasanja i zvaničnom završetku 14. sjednice od 11 h počeće nastavak 15 sjednice SO Budva koja je započela rad 29. decembra 2014. godine.

Od predloženih 20 povučeno je 9 tačaka dnevnog reda, te su tokom prvog dana zasijedanja odbornici razmatrali prvih 6 a za nastavak zasijedanja u petak, 30. januara ostalo je još 5 tačaka dnevnog reda koje se odnose na davanje saglasnosti na programe rada i finansijske planove za 2015. godinu za d.o.o.: Komunalno, Parking servis, Pogrebne usluge i Mediteran reklame kao i za Turističku organizaciju Budva.

Nastavak 14. sjednice od 10 h i nastavak 15. sjednice od 11 h u petak, 30. januara prenosiće Radio Budva na 98,7 ili 106 MH. Zasijedanja se mogu pratiti i na sajtu: rtvbudva.me