23-09-2023

Novi atak na imovinu Regionalnog vodovoda

"Tokom protekle noći se dogodio vandalski čin, potrebno je da nadležni organi što prije reaguju", poručuje se u saopštenju Regionalnog vodovoda.

Novi atak na imovinu Regionalnog vodovoda | Radio Televizija Budva

Saop[tenje prenosimo integralno:

Naime, nepoznati počinioci su na PB U 1.1 pokušali da razbiju zaštitni poklopac, ali nijesu uspjeli, dok su na drugoj, PB U 1. 2 uspjeli u toj namjeri. Jedan dio zaštitnog poklopca je
polomljen (iskrivljen), dok je cijela dužina bušotine od 12 m, napunjena kamenjem. Na ovaj način je onemogućeno praćenje uticaja brane na uspostavljanje hidrauličke veze a samim tim, ovaj naučni opit doveden u pitanje.

Regionalni vodovod je povodom ovog slučaja obavijestio nadležne organe, koji će preduzeti dalje mjere i radnje u cilju
rasvjetljavanja ovog slučaja. Šteta koja je načinjena je oko 6 000 EUR, u krajnjem, materijalni dio nije toliko bitan, koliko
jeste tedencija da se aktivnosti koje su u cilju nesmetanog vodosnadbijevanja Crnogorskog primorja spriječe.

Privremena brana na Morači je rezultat naučnog istraživanja, rezultati su pozitivni i prije samih padavina što je najvjerovatnije zasmetalo destruktivnim snagama koji grčevito brane interese nelegalnih eksploatatora. Uprkos raznim opstrukcijama prilikom istraživanja, isto je dokazalo vezu i pretpostavke iz studije koju je radio multidisciplinarni tim iz
inostranstva za potrebe Regionalnog vodovoda i izrade projekta sanitarnih zona zaštite izvorišta “Bolje Sestre”.Imovina Regionalnog vodovoda je državna imovina i svi smo dužni da čuvamo tu imovinu. U dužem vremenskom periodu nailazimo na razne opstrukcije u svom radu, što je poznato i široj javnosti. Oprema i imovina Regionalnog vodovoda se po četvrti put nalazi na meti vandala, zato apelujemo na građane da se čuvaju zajednička dobra, jer je svrsishodnije da se sredstva utroše u kupovinu instrumenata za dalja istraživanja, umjesto da ih opredjeljujemo za obnovu postojećih.

Osim toga, proteklih dana i za vrijeme izgradnje nasipa, zaposleni Regionalnog vodovda kao i eksperti koji su angažovani na ovom projektu su u nekoliko navrata praćeni i snimani dok
su obavljali svoj posao, odnosno obilazili teren. U istoj situaciji su bili čak i novinari, čime se ometalo nesmetano djelovanje i sprovođenje istražnih radnji. Ovakve radnje ne bi smjele da se dešavaju ni u regularnom zakonskom okviru, a ne u slučaju kada imamo proglašen nacionalni interes.

Nakon niza opstrukcija sa kojima se Regionalni vodovod susreće u svim radu ne iznenađuje i odbijanje komisije koju je formirala Uprava za vode, koja ne prihvata Glavni projekat o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište „Bolje Sestre”, čime je dovedeno u pitanje dalje funkcionisanje Regionalnog vodovoda. Komisija u kojoj se nalaze tri člana koja tvrde da eksplotacija šljunka nema uticaja na izdašnost izvorišta “Bolje Sestre” je rutinski iskoristila pruženu priliku, pa je zahtjevu Regionalnog vodovoda za dobijanjem Rješenja o zonama sanitarne zaštite, odnosno za proširenje II i uspostavljanje
III zone sanitarne zaštite „presuđeno“ unaprijed bez suđenja.
Potrebno je naglasiti da ovakvi i slični vandalski ispadi uništavanja državne imovine i sprečavanja istražnih radnji koje sprovodi Regionalni vodovod traju već dugo i ni jedan do
sada prijavljeni slučaj nije riješen, niti su počinioci sankcionirani u skladu sa zakonom.

Ovako vandalsko ponašenje prema državnoj imovini je neprihvatljivo. Svima koji rade protiv interesa države Crne Gore je mjesto u zatvoru. Neophodno je privesti počinioce ovog
i ostalih vandalskih djela i sankcionisati u skladu sa zakonskim propisima. Apelujemo da službe koje su za to nadležne zaista odreaguju, odnosno da počinioci ovakvih djela ne ostanu nekažnjeni. U Regionalnom vodovodu imamo nultu toleranciju na ovakva dešavanja.

Želimo da vjerujemo da će svako u skladu sa svojim da će svako u skladu sa svojim nadležnostima aktivirati procedure da
se ovaj slučaj kao i drugi slučajevi riješe.