04-06-2020

Novi saobraćajni znakovi ispred Starog grada

Sekretarijat za komunalno stambene poslove u saradnji sa savjetom MZ Stari grad je postavio nove saobraćajne znakove.Kako je saopšteno, znakovi su postavljeni da bi se jasnije definisale zone zabrane parkiranja za određene grupe parkirača.