10-09-2019

O liku i djelu Džona Plamenca

Na trećem književnom festival “Ćirilicom”, osme večeri trajanja, promovisana je knjiga prof. dr Vladimira Pavićevića pod nazivom “Džon Plamenac – Koncept sagalsnosti u političkoj teoriji”, čiji je izdavač Narodna biblioteka Budve.

O liku i djelu Džona Plamenca | Radio Televizija Budva

Vladimir Pavićević je rodjen u Kotoru. Osnovnu i srednju školu završio je u Budvi, a diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beigradu 2001. godine. Na istom fakultetu je doktorirao 2011. godine, a usavršavao se u Austriji, Velikoj Britaniji i Americi. Radio je kao asistent, a potom kao docent, na Fekultetu političkih nauka u Beogradu. Bio je i poslanik u Skupštini Srbije.

Knjiga o Džonu Plamencu je kruna teorijskog rada profesora Pavićevića, kazao je u obraćanju, dr Petar Marković. Prvu knjigu, kako je kazao, Vladimir je napisao, kao politički praktičar, kao narodni poslanik i društveni poslenik i u njoj govori, o praktičnim pitanjima političke zbilje, rekao je Marković.
Druga knjiga, o Džonu Plamencu, kaže on, u potpunosti se razlikuje od prve, jer nju ne piše teoretičar, već teoretičar politike, već teoretičar politike id a je u njoj zaokupljen značenjem temeljnih pojmova politike, gdje nam govori, da je politika polje saglasnosti, prava i slobode, kazao je pored ostalog dr Petar Marković.

Profesorica Milica Djukić je istakla, da je autor knjige Vladimir Pavićević čovjek koji se ne plaši života. Prihvata ga raširenih ruku i širom otvorenih očiju. Radounao, da slučajno ne bi nešto propustio. Ovakav odnnos prema svarnosti je djetinji, koliko i ozbijno odrastao i odgovoran prema sebi samom, a i svijetu, kazala je Milica Djukić.


Vladimir Pavićević, nije neko ko boluje od površnosti, što je rijetkost u ovom vremenu, kazala je ona. Ničeg površnog nema u njegovom pristupu bilo kojoj životnoj temi, apstraktnoj, ili konkretnoj. On je analitičar, uvijek temeljan i predan. Vidljivo je to i u ovoj knjizi o Džonu Plamencu. Kaleodoskop njegovog uma, stvara prizore, zanimljive čak i nekome, kome politička teorija nije primarna tema interesovanja, kazala je pored ostalog profesorica Milica Djukić.

Doktor Predrag Zenović ističe, da je izdavački poduhvat budvanske biblioteke izuzetno značajan, jer knjiga o Džonu Plamencu Vlada Pavićevića, baca jedno potpuno novo svijetlo na njegov lik i djelo, u ovim našim regionnalnim i nacionalnim okvirima. To je slika njegovog života, ali možda i slika naše stvarnosti prije stotinu godina, a bojim se i danas, istakao je Zenović, a prenosi budvanski ART PRESS.

Druga naša tragika kaže on, jeste percepcija Džona Plamenca, koja nikako da predje preko tih biografskih činjenia id a prizna Džonu Plamencu, da je svjetski autor i izuzetni mislilac.

Vladimirova knjiga o Džonu Plamencu, baca novo svijetlo , jer pokazuje najbolji dio njega. Jer, tragično je, ističe Zenović, da se govori o ovvakvom autoru, kroz te naše ideološke podjele, obzirom da se radi o čovjeku, o umu, o veličini, koje mislim, da nemamo pravo da svodimo na našr nacionalne i ideološke podjele. Vlasdova knjiga, koja govori o konceptu saglasnosti, predstavlja novi put u razumijevanju Djona Plamenca, kazao je pored ostalog dr Predrag Zenović.

Autor knjige, prof. dr ladimir Pavićević je na početku obbraćanja kazao, da je veče promocije njegove knjige, jedno emotivno i ljudsko veče id a je knjigu posvetio njegovoj majci, koja ga je u svemu najviše podržavala, a koja je prisustvovala ovom zanimljivom dogadjaju.

Govoreći o Džonu Plamencu, proff. Dr Vladimir Pavićević je pored ostalog rekao, da bi analizirajući njegovo djelo, da bi bilo veoma korisno, da se pravi paralela izmedju članovva familije Plamenac u period od 1912. godine, pa do poznog komunizma i da se u istom tom period, prate politički procesi, razmatranja identitetskih pitanja Crne Gore kao društva i Crne Gore kao dražave.

Ja mislim, da bi ta paralela i za onoga koga interesuje istorija i za onoga, koga interesuje socijalni aspect ravoja crnogorskog društva i za one koje interesuje politika to bilo strašno zanimljivo i korisno, kazao je pored ostalog, na veoma posjećenoj promociji njegove knjige u Budvi, prof. dr Vladimir Pavićević, javio je budvanski ART PRESS.