04-06-2020

O smjeni Radovića 29. juna, burna rasprava oko Inicijative

Odluka o razrješenju predsjednika SO Budva Krsta Radovića, nije donijeta na današnjoj sjednici lokalnog parlamenta. U ponoć rok od 30 dana za izjašnjavanje istekao. Iz aktuelne vlasti u Budvi pri stavu su da predlog nije podnesen po pravilniku, dok su iz opozicionog DPS-a kazali suprotno.

O smjeni Radovića 29. juna, burna rasprava oko Inicijative | Radio Televizija Budva

"Na Inicijativi za smjenu predsjednika SO Budva stoji potpis samo odbornice Kuč, pa smatram da je nelegitimna inicijativa. Smatram da bi predlog trebao biti potpisan od strane inicijatora da bi bio validan. Na predlogu za razrjepenje Radovića stoji štampana imena 17 odbornika a popisan je sam od strane jednog odbornika. O takvom predlogu se po mom sudu nemože odlučivati", istakao je odbornik Demokrata Dragan Krapović.

Snežana Kuč iz DPS-a istakla je sljedeće.

"Lično sam donijela Inicijativu sa potpisima svih 17 obornika, a kod nas imamo primjerak inicijative zaveden od strane Skupštine. Molim vas da se sa takvim stvarima ne služite", kazala je ona.

"Ja imam predmet onako kako je predat. Predali ste zahtjev za sazivanje sjednice so budva Potpisan od strane 17 odbornika, a drugi je predlog za razrješenje a tu nema potpisa", odgovorio je Krapović.

Kuč kaže da će DPS ujutru iz njihove kancelarije dostaviti Skupštinskoj službi kompletan materijal koji su predali.

Mijomir Pejović iz Demokrata tvrdi da je riječ o veoma važnom pitanju za odlučivanje.

"Predlog za razrješenje mora biti potpisan od strane 1/3 odbornika. Predlog za razrjepenje predsjednika SO potpisan je samo od strane gospođe Kuč. U procesnom smislu zahtjev za sazivanje Skupštine i predlog za razrješenje predsjednika SO su dva posebna akta", tvrdi on.

Đorđe Vujović iz DF-a poručio je da se o predlogu ne može raspravljati.

"Koleginica Kuč je sad pošla da nešto piše, a imala je mjesec dana da kompletira dokumentaciju o kojoj se ovdje raspravlja. Ovdje skupštinski formalno ne postoje uslovi za odlučivanje o ovoj tački. Mi imamo zahtjev, i Inicijativu, a nedostaje predlog odluke. Formalno pravno mi oovoj odluci nemožemo da raspravljamo, jer nedostaje predlog odluke."

U raspravi je učestvovala i Dragana Pima iz DPS-a.

"Radimo ozbiljne stvari. Nemojte ovu Skupštinu izigravati nekom ruglu. Falsifikovanje je krivično djelo. Molim vas da se izjasnimo o inicijativi koja je predmet ove Skupštine", podvukla je ona.

Obratio se i Đorđije Pribilović iz DF-a.

"Da bi odbornici odlučivali, odlučuju na osnovu onoga što smo dobili. Ja sam dobio takođe dokument bez potpisa. Ako je neko falsifikovao i zloupotrijebio preduzmite odgovarajuće mjere. 29. maja ja sam upozorzio na članove zakona, Statuta, Poslovnika, da predlozi nijesu u skladu sa tim i niko mene nije obziljno shvatio", istakao je on.

Sekretarka Skupstine opštine Marija Kusovac donijela je zatim originalnu Inicijativu.

"Ovo je dokmet koji su u SLužbu donijeli Jelušić, Gvozdenović i vi, ja sam rekla da nemam šta da gledam, i da predate na arhivi."

"Ja ću ukazati na jednu činjenicu. Vi ste predali dva papira, jedno je zahtjev za sazivanje Skupštine, drugo je predlog za razrješenje predsjednika Skupštine. Dakle naveli ste da saziv sjednice ima potpise, a za predlog za razrješenje predsjednika Skupštine nijeste naveli da predlog ima potpise. I na njoj je evidentan samo jedan potpis za za smjenu Radovića", rekao je Krapović.

Uslijedile su međusobne optužbe za falsifikovanje.

Odbornica DPS-a Kuč je zahtijevala da se prikaže originalna Inicijativa.

"Ovaj dokument neću da ostavim, pokazaću da snimi kamera. Pogledajte original potpisana s 17 odbornika i druga strana takođe 17 odbornika sa potpisima i ovakav dokument sam predala Skupštinskoj službi. Ovdje se radi o zloupotrebi falsifikata i o ovome će neko da odgovara. Za nas je sjednica ovdje završena i mi dalje nećemo prisustvovati", poručila je ona.
Inicijativu je prikazao i odbornik Demokrata Dragan Krapović.Nakon duže polemike, predsjedavajući SO Budva Gojko Liješević zakazao je novu sjednicu za 29. jun u 18 časova.

Kako je bilo u toku dva posljednja sata zasijedanja pogledajte u videu: