19-05-2020

Obezbijeđeno 300 hiljada eura za pomoć najugroženijim penzionerima

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) je u saradnji s Vladom obezbijedio 300 hiljada EUR za isplatu jednokratnih novčanih pomoći najugroženijim penzionerima, sa ciljem ublažavanja negativnih efekata epidemije koronavirusa.


Ilustracija (Foto: Pixabay)

"Fond je sredstva za isplatu jednokratnih socijalnih pomoći uplatio Savezu udruženja penzionera Crne Gore, koji će sredstva odmah prenijeti opštinskim udruženjima penzionera", navodi se u saopštenju Fonda.

Raspored sredstava na korisnike će, prema utvrđenim kriterijumima, obaviti nadležne komisije za socijalno-humanitarna pitanja.

Izvor: MINA Business